Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/1 - Sociální práce a boj s chudobou »

Hana Matlasová, Jana Kupková

Role sociálního pracovníka v posuzování životní situace osob s disabilitou


Medailon autora:

Mgr. Hana Matlasová v roce 2006 ukončila studium na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích, nyní studuje doktorandské studium na ZSF JU. Zabývá se oblastí klasifikace ICF a její aplikací do praxe. V září 2007 absolvovala zahraniční stáž zaměřenou na používání metody ICF na německé klinice Asklepios Klinik Schaufling. V roce 2008 absolvovala kurs ICF v Mnichově (prof. Stucki).
 
Mgr. Jana Kupková v roce 2007 ukončila studium na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích a nyní studuje doktorandské studium na ZSF JU. Zabývá se studiem klasifikace ICF a její aplikací do praxe. V září 2007 absolvovala kurs ICF v italském Miláně (pod vedením dr. Mathilde Leonardi), v roce 2008 v německém Mnichově.

Abstrakt:

V současné době se v oblasti posuzování životní situace osob s disabilitou (postižením) stále častěji setkáváme s pojmem Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dále jen MKF). Jedná se o klasifikaci přijatou Světovou zdravotnickou organizací v roce 2001. S požadavkem na aplikaci MKF do praxe přichází „nová“ role pro sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. Sociální pracovník je klíčovým pracovníkem pro sociální, ale i zdravotní oblast v rámci multidisciplinární spolupráce. Koordinuje činnost odborníků účastnících se na klasifikování klienta podle MKF. Spolupracuje interdisciplinárně (mezi obory) se všemi účastníky a pomáhá se sestavením individuálního rehabilitačního plánu klienta. Na Zdravotně sociální fakultě v rámci projektů Grantové agentury Jihočeské univerzity a Grantové agentury Zdravotně sociální fakulty JU v roce 2008 proběhlo první praktické použití klasifikace MKF v rámci posuzování zdravotně sociálního stavu klientů s diagnózou roztroušená skleróza. Posuzování podle MKF v rámci projektu úspěšně proběhlo a přineslo zkušenosti a poznatky z oblasti aplikace MKF v České republice. V České republice je vyvíjeno úsilí o vytvoření prostoru a podmínek pro vzdělávání odborných pracovníků v oblasti MKF.

Klíčová slova:

sociální pracovník, multidisciplinární tým, disabilita, roztroušená skleróza, klasifikace MKF
Podobné články

O čem se mluví Sociálny pracovník ako súčasť multidisciplinárneho tímu v hospici
Akademické články Sociální pracovníci o profesionalizaci sociální práce v ČR
Akademické články Možnosti a bariéry v sociální práci s osobami bez přístřeší
Inspirace Případy sociální pracovnice "nízkoprahu"
Inspirace Podpora a pomoc sociální prací v nemocničním prostředí


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace