Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/1 - Sociální práce a boj s chudobou »

Barbara Dobešová

Mateřství soukromé i veřejné – případ instituce SOS dětské vesničky


Medailon autora:

Mgr. Barbara Dobešová (roz.) Haklová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde pokračuje v postgraduálním programu. Zabývá se sociologií rodiny a teoriemi genderových rolí. Nyní, na rodičovské dovolené, zhodnocuje teoreticko-praktické poznatky v podobě vlastního občanského sdružení „Fair for family“, které si klade za cíl vytvářet férové podmínky pro rodinu ve společnosti.

Abstrakt:

Stať přináší výsledky z kvalitativního šetření v SOS dětské vesničce. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů se autorka snaží postihnout specifickou roli, kterou zde matky-pěstounky zastávají. Krátký teoretický úvod si všímá genderového determinismu v souvislosti s rozdělením společenského prostoru na sféru soukromou a veřejnou, dále pak moderního fenoménu individualizace. Analytická část přináší základní kategorie z rozhovorů s ohledem na koncepty soukromého a veřejného. Závěrem je zjištění, že role matky-pěstounky připomíná institut „mateřské dovolené“, je rolí osobní, náročnou a podhodnocenou. Řešením je uznání zásadního významu pro péči o děti a domácí práci, stejně jako zapojení mužů, což vyplyne v konečném důsledku v genderově rovnocennější společnost.

Klíčová slova:

genderové role, soukromé a veřejné, rodina a pěstounská péče, profesionalizace péče


m,l;;k

Podobné články

Akademické články Změny v náhradní rodinné péči
O čem se mluví Role sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu domácí hospicové péče
Akademické články Separated and/or Unaccompanied Children Placed in Care: Perspectives and Experiences of Professionals Working in Sweden
Akademické články Dopady diskurzů sociální práce na doprovázející organizace pěstounské péče
Akademické články Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století


Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace