Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/1 - Sociální práce a boj s chudobou »

Jaroslava Šťastná

Sociální exkluze na místní úrovni a strategie jejich překonávání


Medailon autora:

PhDr. Jaroslava Šťastná je interní doktorandkou na katedře sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze a asistentkou na katedře sociálních věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Zabývá se především problematikou komunitní práce, komunitního rozvoje a sociální ekonomiky.

Abstrakt:

Článek prezentuje šetření studentů bakalářského studia katedry sociální práce FF UK pod vedením autorky článku, které bylo orientováno na fenomén sociálního vyloučení v pěti vybraných lokalitách v komunitách – České republiky. Uvádí příklady pěti různých cílových skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením: lidí s duševním onemocněním, drogově závislých, klientů azylových zařízení, Romů a cizinců (Vietnamců). Sociální vyloučení je považováno za jedno z klíčových témat sociální práce a sociálních politik zemí Evropské unie. Na řešení problému by se měly podílet v součinnosti orgány veřejné správy, komunitní organizace i cílové skupiny ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením. Provedené šetření reflektuje problematiku z pohledu těchto základních komunitních aktérů a snaží se identifikovat společné sdílené kroky, které by vedly ke zmírnění projevů sociálního vyloučení. Z šetření vyplynulo, že mezi aktéry většinou není nastaven systém efektivní komunikace, jejich představy i použité nástroje vedoucí k sociálnímu začleňování nejsou jasně artikulovány v podobě komunitního plánu nebo se nesetkávají.

Klíčová slova:

sociální vyloučení, sociální práce, komunitní práce, komunitní aktéři
Podobné články

Akademické články Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?
O čem se mluví Politiky nulové tolerance v sociálně vyloučených lokalitách řešení nepřinášejí
Akademické články Postoje komunálních politiků k sociálně vyloučeným lidem / sociálně vyloučené lokalitě
Akademické články Principy komunitní péče v praxi regionálního komunitního týmu péče o duševní zdraví
O čem se mluví Česká cesta k sociálnímu začleňování


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace