Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/3 - Praktické užití teorie v sociální práci »

Bohdana Břízová

Zhodnocení efektivity programu Pět P


Medailon autora:

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., pracuje od roku 2002 jako odborný asistent pro sociální práci se zaměřením na dobrovolnickou činnost na katedře supervize a odborné praxe ZSF JU a na Ústavu sociální práce ZSF JU. Kromě výukové a publikační činnosti se 10 let věnuje sociálně preventivnímu programu Pět P a managementu dobrovolnictví.

Abstrakt:

Autorka představuje sociálně preventivní program Pět P, jeho principy a pravidla. Věnuje se také evaluační metodě POE, vysvětluje její používání. Cílem výzkumu bylo zjistit efektivitu programu Pět P za posledních 5 let fungování. Dotazníky metody POE byly shromážděny ze čtyř měst České republiky a k jejich vyhodnocení bylo užito statistické zpracování. Z výsledků je zřejmé, že největší přínos pro dítě je v oblasti sebedůvěry, schopnosti vyjadřovat pocity, dále v zájmu o nové věci a v dostatku kamarádů. Bylo dokázáno, že vztah dítěte a dobrovolníka je přínosnější, pokud trvá déle než povinnou jednoroční dobu.

Klíčová slova:

program Pět P, dobrovolník, dítě, metoda POE
Podobné články

O čem se mluví Rodiče zdravotně postižených dětí zažívají místo euforie z příchodu dítěte stres z častých vyšetření a obavy z budoucnosti. Pomoci má mezioborová spolupráce odborníků
Inspirace Romodrom a jejich posuzování připravenosti do projektu "Bydlím, tedy jsem"
Akademické články Dobrovolnictví jako nepostradatelný nástroj podpory sociální inkluze
Akademické články Mediace jako metoda sociální práce, nebo samostatný vzor jednání?
Akademické články Dobrovolník a dobrodinec: paralely sociálního pracovníka a poutníka


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace