Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/4 - Zdravotní postižení v kontextu sociální práce »

Tomáš Baňas, Tomáš Hangoni

Sociálne zabezpečenie v ozbrojených silách Slovenskej republiky, motivácia alebo neznalosť


Medailon autora:

Ing. Tomáš Baňas, doktorand sociálnej práce na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. Profesionálne pôsobí na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Predmetom jeho vedecko-výskumnej činnosti je problematika sociálneho zabezpečenia v ozbrojených silách.
 
PhDr. Tomáš Hangoni, PhD., odborný asistent Katedry kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti za zaoberá problematikou teórie a metód sociálnej práce so zameraním na rizikové skupiny občanov ako aj manažmentom sociálnej práce.

Abstrakt:

Príspevok analyzuje súčasný systém sociálneho zabezpečenia v Ozbrojených silách Slovenskej republiky so zameraním na orientáciu vojakov v ňom. Sociálne zabezpečenie v ozbrojených silách je tým významným motivačným prvkom pre jednotlivca, ktorý ovplyvňuje jeho vstup do ozbrojených síl SR. Zároveň ponúka náčrt riešenia systému sociálneho zabezpečenia v ozbrojených silách, ktorý by mohol byť efektný, pružný, reagujúci na potreby pri riešení sociálnych udalostí vojakov a ich rodinných príslušníkov a ktorý by bol v súlade so sociálnym zabezpečením členských štátov NATO.

Klíčová slova:

ozbrojené sily, profesionálny vojak, sociálne zabezpečenie v armáde, sociálna služba, sociálny servis, informačný systém
Podobné články

Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Role sociálních pracovníků z hlediska přístupů rodičů k léčbě enurézy dětí
Akademické články Nový zákon o sociálnej práci na Slovensku: retrospektíva, perspektívy a otázniky
Akademické články Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou
Inspirace Vidí senioři "domov pro seniory" jako opravdový domov? Ze zkušenosti sociální pracovnice


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace