Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/1 - Výzkum pro praxi v sociální práci »

Pavel Nepustil

Případové vedení / case management ve světle postmoderního kolaborativního přístupu


Medailon autora:

Mgr. Pavel Nepustil, DiS., vystudoval sociální práci na VOŠS v Prachaticích, psychologii na FF MU v Brně a v současnosti dokončuje doktorský studijní program Sociální psychologie na FSS MU. Je zakládajícím členem skupiny Narativ (www.narativ.cz), věnující se postmoderním směrům v terapii a poradenství. Pracuje v brněnském Sdružení Podané ruce, o. s., jako vedoucí Kontaktního centra Vídeňská a agentury Pasáž, zároveň koordinuje pracovní skupinu a tým projektu Case Management. Za podpory Fulbrightovy nadace studoval kolaborativní přístup v Houston Galveston Institute a stál u zrodu prvního mezinárodního vzdělávacího programu v kolaborativním přístupu, který je prostřednictvím skupiny Narativ aktuálně nabízen i v České republice.

Abstrakt:

Cílem příspěvku je poukázat na některé prvky postmoderního kolaborativního přístupu (collaborative approach), které mohou reagovat na současná dilemata případového vedení (case managementu) v sociální práci. Krátce nastiňuji filozofické pozadí kolaborativní praxe, její základní principy a uplatnění. Podobně popisuji případové vedení, včetně kontextu jeho rozvoje ve světě i v České republice. Následně poukazuji na možnosti propojení obou přístupů, přičemž vycházím z identifikovaných nedostatků metody případového vedení ve Spojených státech, jak je popisuje Cnaan (1994), a předkládám možnosti kolaborativní praxe v reakci na tyto nedostatky.

Klíčová slova:

kolaborativní přístup, postmodernismus, případové vedení
Podobné články

Akademické články User of Social Services in Postmodern Times
Fakta, dokumenty, legislativa Otazníky okolo případových konferencí
Akademické články Kritická sociální práce – příležitosti a výzvy. Pracovník tváří v tvář člověku hledajícímu pomoc
Akademické články Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody
Akademické články Variabilita přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace