Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/2 - Psychosociální souvislosti u znevýhodněných dětí »

Lucie Foltová, Regina Schovancová, Petr Okrajek

Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny


Medailon autora:

Mgr. Lucie Foltová vystudovala obor sociální práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde rovněž dokončuje studium psychologie. Je doktorandkou Lékařské fakulty MU v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, kde se věnuje problematice rizikového chování adolescentů. Je frekventantkou výcviku Integrace v psychoterapii. Pracuje na Výzkumném pracovišti preventivní a sociální pediatrie LF MU jako výzkumná psycholožka.

Mgr. Regina Schovancová vystudovala obor politologie a sociologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Je doktorandkou Lékařské fakulty MU v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. V rámci studia se věnuje problematice sociálního a zdravotního dopadu životních událostí na život rodiny i jejích jednotlivých členů. Pracuje na Výzkumném pracovišti preventivní a sociální pediatrie LF MU jako odborná pracovnice.

Mgr. Petr Okrajek vystudoval obor učitelství matematiky a fyziky na Pedagogické fakultě MU v Brně. Je doktorandem Přírodovědecké fakulty MU na Ústavu matematiky a statistiky v oboru Obecné otázky matematiky. Pracuje na Výzkumném pracovišti preventivní a sociální pediatrie LF MU jako statistik.

Abstrakt:

Naše práce si dala za cíl ověřit relevanci některých empirických studií a výzkumů popisujících nezaměstnanost některého z členů rodiny, resp. více členů, jako velmi rizikový faktor, který má negativní důsledky na dotčenou rodinu v oblasti materiální, sociální či psychologické. Dále tato studie poukazuje na některé netypické či dosud málo zmiňované souvislosti a snaží se je vysvětlit. Výzkumný soubor vychází z Evropské longitudinální studie rodičovství a dětství (ELSPAC) a použitá data jsou z období 11 let věku sledovaných dětí. Soubor byl rozdělen na čtyři sledované skupiny. Jedná se o 1. skupinu rodičů, kteří jsou oba zaměstnaní (N = 1 264); 2. skupinu rodičovských párů s nezaměstnanými matkami (N = 215); 3. skupinu rodičovských párů s nezaměstnaným otcem (N = 148) a 4. skupinu, ve které jsou oba rodiče nezaměstnaní (N = 37). Data byla zpracována v programu SPSS standardními statistickými metodami, pomocí nichž byly analyzovány rozdíly ve vybraných proměnných mezi skupinami. Práce doložila platnost většiny zmiňovaných výzkumných výsledků, které popisují souvislosti mezi nezaměstnaností a negativním materiálním či psycho-sociálním dopadem na rodinu. Upozorňuje na skutečnost, že mnoho závažných zdravotních i behaviorálních následků se může, zvláště na dětech, projevit i v delším časovém horizontu a pokouší se navrhnout doporučení pro sociální práci v rodině postižené nezaměstnaností.

Klíčová slova:

nezaměstnanost, rodina, rodinná situace, zabezpečení rodiny, dysfunkční chování, psychosociální aspekty, životní situace
Podobné články

Akademické články Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením
Akademické články Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny
O čem se mluví Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot
Akademické články Doprovázení členů skautu v obtížných životních situacích
Akademické články Posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace