Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/2 - Psychosociální souvislosti u znevýhodněných dětí »

Miroslav Suchanec

Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce


Medailon autora:

Mgr. Miroslav Suchanec je v současnosti doktorandem, výzkumníkem a učitelem statistiky a kvantitativního výzkumu na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí pracuje v rámci projektu Aktivní stárnutí jako evaluátor programu podporujícího starší nezaměstnané v podnikání. Obecně se věnuje metodologii a statistice.

Abstrakt:

V této stati prezentuji a na modelových příkladech ilustruji některé pro českou praxi sociální práce atypické metody výzkumu. První je statistická metoda pro výzkumný vzorek o velikosti 1 (N = 1) založená na binomické distribuci, která je využitelná pro různé případové studie. Druhou, tentokrát nestatistickou metodou, která může při výzkumném procesu na první metodu navazovat, je tzv. Booleho přístup. Tato analýza založená na tzv. Booleho algebře umožňuje pracovat s malým výzkumným vzorkem a její hlavní předností je, že na rozdíl od mnohých statistických metod je schopna pracovat s komplexním pojetím kauzality, což může být sociálním pracovníkem vítáno.

Klíčová slova:

binomická distribuce, pravděpodobnost, komplexní kauzalita, dostatečnost a nezbytnost, Booleho analýza, Booleho algebra, Booleho minimalizace
Podobné články

Inspirace Mapování potřebné podpory
O čem se mluví Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka
Akademické články Komplexní posouzení: Spojení studia sociálních deviací se sociální prací
Akademické články Monitoring a analýza kvalifikačních potřeb ve Švédsku
Akademické články Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace