Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/2 - Psychosociální souvislosti u znevýhodněných dětí »

Miroslav Suchanec

Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce


Medailon autora:

Mgr. Miroslav Suchanec je v současnosti doktorandem, výzkumníkem a učitelem statistiky a kvantitativního výzkumu na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí pracuje v rámci projektu Aktivní stárnutí jako evaluátor programu podporujícího starší nezaměstnané v podnikání. Obecně se věnuje metodologii a statistice.

Abstrakt:

V této stati prezentuji a na modelových příkladech ilustruji některé pro českou praxi sociální práce atypické metody výzkumu. První je statistická metoda pro výzkumný vzorek o velikosti 1 (N = 1) založená na binomické distribuci, která je využitelná pro různé případové studie. Druhou, tentokrát nestatistickou metodou, která může při výzkumném procesu na první metodu navazovat, je tzv. Booleho přístup. Tato analýza založená na tzv. Booleho algebře umožňuje pracovat s malým výzkumným vzorkem a její hlavní předností je, že na rozdíl od mnohých statistických metod je schopna pracovat s komplexním pojetím kauzality, což může být sociálním pracovníkem vítáno.

Klíčová slova:

binomická distribuce, pravděpodobnost, komplexní kauzalita, dostatečnost a nezbytnost, Booleho analýza, Booleho algebra, Booleho minimalizace


m,l;;k

Podobné články

Inspirace Mapování potřebné podpory
O čem se mluví Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka
Akademické články Komplexní posouzení: Spojení studia sociálních deviací se sociální prací
Akademické články Monitoring a analýza kvalifikačních potřeb ve Švédsku
Akademické články Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře


Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace