Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/3 - Individuální plánování v sociální práci »

Zuzana Havrdová, Martina Procházková

Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory


Medailon autora:

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., se od roku 1990 angažovala v rozvoji sociálních služeb, vzdělávání sociálních pracovníků a vzniku standardů kvality. Od roku 1995 vyučuje a provádí supervizi týmům, supervizorům a inspektorům kvality. Vede magisterský obor řízení a supervize na UK FHS.

Mgr. Martina Procházková vystudovala obor sociální práce a řízení a supervize v sociálních organizacích UK FHS. Od roku 1998 se zabývala aktivizačně terapeutickými programy v zařízeních pro seniory. V současné době se stará o zavádění Standardů kvality sociálních služeb do pobytových služeb. Ve své soukromé praxi se specializuje na systemický koučink.

Abstrakt:

Autorky popisují změny v prožívání pracovníků v průběhu zkušenostně pojatého vzdělávání v individuálním plánování ve vybrané pobytové službě pro seniory. Deskriptivně pojatým kvalitativním výzkumem za pomoci rozhovorů a záznamů ze supervize identifikovaly dvě skupiny kategorií, které mohou být interpretovány nejen jako individuální změny, ale také jako kulturní změny k „novému přístupu“ narýsovanému profesionálním konceptem individuálního plánování v sociálních službách.

Klíčová slova:

kultura organizace, změna, individuální plánování, kvalitativní výzkum, pobytové služby pro seniory


m,l;;k

Podobné články

O čem se mluví Individuální plánování – utajovaná síla sociální práce
Akademické články Role klíčového pracovníka v domově pro seniory
Fakta, dokumenty, legislativa Individuální plánování sociálních služeb: legislativa a praxe
O čem se mluví Pečovatelská služba a individuální plánování. Praktický průvodce
Akademické články Samovolná změna organizační kultury, její přínosy a rizika


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace