Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/3 - Individuální plánování v sociální práci »

Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Renáta Talašová

Jak učit etiku v sociální práci?


Medailon autora:

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., působí na VOŠ CARITAS v Olomouci a je zároveň odbornou asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vyučuje kurzy týkající se etiky sociální práce, mediace a supervize. Působí také v Mediačním centru.

Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vyučuje kurzy zaměřené na etiku v práci s lidmi a supervizi.

Mgr. Renáta Talašová je doktorskou studentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vedle toho pracuje jako probační úředník na středisku Probační a mediační služby v Brně.

Abstrakt:

Předkládaný text reaguje na článek Jakuba Jinka a Aloise Křišťana z přechozího čísla časopisu Sociální práce / Sociálna práca (2/2011). Cílem tohoto našeho příspěvku je jednak alespoň částečně odpovědět na otázku, jak učit etiku v sociální práci, jednak reagovat na některé připomínky autorů Jinka a Křišťana k aplikaci vybraných prvků etických teorií na příkladu z praxe. Ve snaze dosáhnout vytčeného cíle se nejdříve zamyslíme nad povahou sociální práce jako eklektické disciplíny, dále ujasníme, v čem vidíme hlavní potíže kritiky aplikace, a následně seznámíme čtenáře s možným způsobem, jak výuku etiky v sociální práci uchopit. V tomto příspěvku jsme se mimo jiné pokusily poukázat na to, že podoba výuky etiky by se měla odvíjet od potřeb oboru sociální práce.

Klíčová slova:

filosofie a etika sociální práce, vzdělávání sociálních pracovníků, aplikace etických teorií


m,l;;k

Podobné články

Akademické články Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci
Akademické články Variabilita přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků
Akademické články Etická teorie a její aplikace – problém pro sociální práci
O čem se mluví Otevřený dopis tří organizací sdružujících sociální pracovníky: Komoru potřebujeme a chceme
O čem se mluví Sociální pracovníci za nerozdělené lidstvo


Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace