Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/1 - Vytváření sítí služeb »

Libor Musil

Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta?


Medailon autora:

Prof. Libor Musil působí na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno. Zabývá se otázkou institucionalizace sociální práce a publikoval práce o dilematech sociálních pracovníků při práci s klienty. Vyučuje předměty, které se týkají základních témat a pojmů sociální práce a vztahu mezi přístupy k práci s klienty a kulturou organizace.

Abstrakt:

Článek je věnován otázce: „Jak překonávat realizační obtíže, které brání zprostředkovat klientům souběžnou pomoc jiného pomáhajícího pracovníka, a zajistit tak, aby se vyrovnali s obtížemi, které blokují dosažení cíle jejich spolupráce se sociálním pracovníkem?“ Autor u tří aktérů zprostředkování souběžné pomoci – sociálního pracovníka, klienta a dalšího pomáhajícího pracovníka – vymezuje tři typy realizačních potíží: nedostatek představ o účelnosti zprostředkování další pomoci, nedostatek motivace a zábrany v kontaktu. V jednotlivých kapitolách, z nichž každá je věnována jednomu z výše uvedených aktérů, autor uvádí a zdůvodňuje doporučení, jak zvládat realizační obtíže zprostředkování další pomoci.

Klíčová slova:

souběžná pomoc, zprostředkování, realizační obtíže, způsoby překonávání
Podobné články

O čem se mluví Sociální práce je neměřitelná, je neviditelná
Inspirace Naším cieľom je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv
Akademické články Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Akademické články Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí
Akademické články Institucionální pomoc v oblasti domácího násilí z perspektivy obětí domácího násilí v partnerském vztah


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace