Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/1 - Vytváření sítí služeb »

Libor Musil

Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta?


Medailon autora:

Prof. Libor Musil působí na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno. Zabývá se otázkou institucionalizace sociální práce a publikoval práce o dilematech sociálních pracovníků při práci s klienty. Vyučuje předměty, které se týkají základních témat a pojmů sociální práce a vztahu mezi přístupy k práci s klienty a kulturou organizace.

Abstrakt:

Článek je věnován otázce: „Jak překonávat realizační obtíže, které brání zprostředkovat klientům souběžnou pomoc jiného pomáhajícího pracovníka, a zajistit tak, aby se vyrovnali s obtížemi, které blokují dosažení cíle jejich spolupráce se sociálním pracovníkem?“ Autor u tří aktérů zprostředkování souběžné pomoci – sociálního pracovníka, klienta a dalšího pomáhajícího pracovníka – vymezuje tři typy realizačních potíží: nedostatek představ o účelnosti zprostředkování další pomoci, nedostatek motivace a zábrany v kontaktu. V jednotlivých kapitolách, z nichž každá je věnována jednomu z výše uvedených aktérů, autor uvádí a zdůvodňuje doporučení, jak zvládat realizační obtíže zprostředkování další pomoci.

Klíčová slova:

souběžná pomoc, zprostředkování, realizační obtíže, způsoby překonávání


m,l;;k

Podobné články

O čem se mluví Sociální práce je neměřitelná, je neviditelná
Inspirace Naším cieľom je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv
Akademické články Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Akademické články Institucionální pomoc v oblasti domácího násilí z perspektivy obětí domácího násilí v partnerském vztah
Akademické články Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace