Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/1 - Vytváření sítí služeb »

Alice Gojová, Anna Geletičová, Lucie Mastná, Martina Sadivová, Lenka Žembová

Komunitní práce – cesta od nadávání k lepšímu bydlení


Medailon autora:

PhDr. Alice Gojová, Ph.D. – pracuje jako odborná asistentka na katedře metod sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Věnuje se metodám sociální práce, především sociální práci s rodinou a komunitní práci.

Anna Geletičová, DiS. – pracuje jako sociální pracovnice v terénních programech v občanském sdružení Vzájemné soužití. V současné době se rovněž zabývá komunitní prací v sociálně vyloučené lokalitě Slezské Ostravy – Zárubek a Kunčičky.

Mgr. Lucie Mastná – pracuje jako ředitelka sociálních služeb v občanském sdružení Vzájemné soužití. V současné době se zabývá odborným sociálním poradenstvím a terénními programy v sociálně vyloučených lokalitách. Dále přednáší, věnuje se projektovým činnostem a komunitnímu plánování sociálních služeb.

Bc. Lenka Žembová – pracuje jako sociální pracovnice v terénních programech v občanském sdružení Vzájemné soužití. V současné době se rovněž zabývá komunitní prací v sociálně vyloučené lokalitě Slezské Ostravy – Liščina.

Martina Sadivová, DiS. – pracuje jako sociální pracovnice v terénních programech v občanském sdružení Vzájemné soužití. V současné době se rovněž zabývá komunitní prací v sociálně vyloučené lokalitě Slezské Ostravy – Hrušova.

Abstrakt:

V článku se pokoušíme odpovědět na otázku: „Čeho lze při řešení problému nedostatku spolupráce mezi obyvateli a majiteli bytového fondu v sociálně vyloučených lokalitách dosáhnout pomocí komunitní práce?“ Pro dosažení cíle charakterizujeme problém nedostatku spolupráce mezi obyvateli a vlastníky bytového fondu a vysvětlujeme hlavní východiska a etapy komunitní práce. Následně objasňujeme, jak práce na zlepšení spolupráce mezi obyvateli a majiteli bytového fondu podle uvedených etap komunitní práce ve vybraných lokalitách probíhala, a výsledky každé z etap popisujeme z hlediska principů komunitní práce. V závěru výsledky jednotlivých etap shrnujeme a pokoušíme se ukázat, co použití principů komunitní práce obyvatelům a majitelům bytů přineslo, v čem se osvědčilo a v čem a proč případně nevedlo k očekávaným výsledkům.

Klíčová slova:

romská sociálně vyloučená lokalita, bydlení, sociální práce, komunitní práce, komumitní rozvoj, mobilizovaná komunita, zplnomocnění
Podobné články

Inspirace Komunitní práce v Kolíně se zaměřením na organizaci Prostor+ 
Akademické články Postoje komunálních politiků k sociálně vyloučeným lidem / sociálně vyloučené lokalitě
O čem se mluví Je dobré se sdružovat?
Akademické články Nezamýšlené důsledky označení „sociálně vyloučená lokalita“
Akademické články Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace