Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/1 - Vytváření sítí služeb »

Roman Baláž

Využití teorie sítí při sociální práci s cizinci


Medailon autora:

Mgr. Roman Baláž vystudoval sociální práci a žurnalistiku na FSS MU, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu sociální práce. Vedl Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji a poté působil jako metodik integračních center provozovaných Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. Zabývá se využíváním médií na podporu rozvoje sociální práce v ČR a SR a vyjednáváním obsahu sociální práce v segmentu veřejné politiky zaměřeném na práci s cizinci.

Abstrakt:

V následujícím textu je diskutováno vhodné využití teorie sítí v rámci sociální práce s cizinci. Autor nejdříve představí teorii sítí, pak vymezuje pole působnosti, cíl a aktivity sociální práce a poté, na základě poznatků aktuálních výzkumů, představuje problémové životní situace cizinců a způsoby jejich zvládání. V závěru nabízí k diskusi představu vhodného využití teorie sítí v sociální práci s cizinci.

Klíčová slova:

sociální práce, teorie sítí, síťování, cizinci, interakce, životní situace, zvládání problémů, aplikace


m,l;;k

Podobné články

Akademické články Domestic Violence against Men in Partner Relationships – A Social Work Perspective
Akademické články Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny
Akademické články Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením
Akademické články Společenské kontexty sociální práce a jejich vliv na práci s cizinci
Akademické články Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace