Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/1 - Vytváření sítí služeb »

Roman Baláž

Využití teorie sítí při sociální práci s cizinci


Medailon autora:

Mgr. Roman Baláž vystudoval sociální práci a žurnalistiku na FSS MU, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu sociální práce. Vedl Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji a poté působil jako metodik integračních center provozovaných Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. Zabývá se využíváním médií na podporu rozvoje sociální práce v ČR a SR a vyjednáváním obsahu sociální práce v segmentu veřejné politiky zaměřeném na práci s cizinci.

Abstrakt:

V následujícím textu je diskutováno vhodné využití teorie sítí v rámci sociální práce s cizinci. Autor nejdříve představí teorii sítí, pak vymezuje pole působnosti, cíl a aktivity sociální práce a poté, na základě poznatků aktuálních výzkumů, představuje problémové životní situace cizinců a způsoby jejich zvládání. V závěru nabízí k diskusi představu vhodného využití teorie sítí v sociální práci s cizinci.

Klíčová slova:

sociální práce, teorie sítí, síťování, cizinci, interakce, životní situace, zvládání problémů, aplikace
Podobné články

Akademické články Domestic Violence against Men in Partner Relationships – A Social Work Perspective
Akademické články Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny
Akademické články Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením
Akademické články Společenské kontexty sociální práce a jejich vliv na práci s cizinci
Akademické články Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace