Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/3 - Současná politika státu a sociální práce »

Iva Pelikánová

Sociální aspekty přechodu studentů ze vzdělávání do zaměstnání


Medailon autora:

PhDr. Iva Pelikánová, externí doktorandka katedry sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity Ostrava. SZŠ a VOŠZ v Ostravě p. o., ředitelka školy a interní vyučující.

Abstrakt:

Uvedená práce čerpá z disertační práce Sociální aspekty přechodu studentů ze vzdělávání do zaměstnání, kde je komplexně zpracovaná problematika vzdělanostní společnosti a klíčového momentu, kdy studenti opouštějí systém profesního vzdělávání, aby své schopnosti a vědomosti uplatnili na trhu práce. Zkušenost vycházejících studentů ze vzdělání je stěžejní pro odhalení rizik a úskalí spojené s ideálem vzdělanostní společnosti, pragmatickou stránkou společenského života a reálnými možnostmi trhu práce. Sociální aspekty přechodu studentů ze vzdělávání do zaměstnání zachycují hlavní oblasti, v nichž dochází ke střetům očekávání a reality. Procesem přechodu studentů do zaměstnání se formuje i obor sociální práce, kde právě vzdělávání může problémy v sociální práci nejen evidovat, ale hledá i nové formy řešení. Zachycen je nejen trh práce, ale také oblast kulturního a sociálního rozvoje. Jejich zkušenosti jsou názorně vykresleny pomocí etnografického výzkumu, konkrétně etnografického rozhovoru. Cílem je definovat nejrizikovější oblasti přechodu studentů ze vzdělávání do zaměstnání, ověřit je v etnografických rozhovorech a získaný analyzovaný materiál postoupit k vytvoření pozitivních intervenčních podpor sociálních pracovníků a pracovníků ve vzdělávání. Tato publikace se zabývá stěžejními problémy studentů končících studium a odkazuje na detailní zpracování v disertaci.

Klíčová slova:

vzdělanostní společnost, sociální kapitál, kulturní kapitál, lidský kapitál, ekonomický kapitál, symbolický kapitál, sociální nerovnost, sociální práce, trh práce, profesní vzdělávání, etnografie
Podobné články

Akademické články Hledání možností mezigenerační solidarity v oblasti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v České republice
Akademické články Sociální pracovníci o profesionalizaci sociální práce v ČR
O čem se mluví Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok
Akademické články Digitální exkluze: dimenze sociální exkluze v informační společnosti
Akademické články Přístupy uplatňované v sociální práci: eklektismus teoretických východisek a různorodost praxe očima studentů sociální práce


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace