Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/3 - Současná politika státu a sociální práce »

Martin Lulei, Martina Hrozenská

Akademické argumentačné eseje v sociálnej práci a ich kontext a štruktúra


Medailon autora:

PhDr. Martin Lulei, PhD. Vysokoškolský pedagóg v súčasnosti pôsobiaci na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Profilovo sa orientuje na teóriu sociálnej práce a sociálnu prácu v trestnej justícii. Participuje na viacerých národných aj nadnárodných projektoch.

PhDr. Martina Hrozenská, PhD. Vyštudovala odbor Sociálna práca na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pôsobí na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre ako odborná asistentka. Venuje sa sociálnej gerontológií a teórii sociálnej práce v pedagogickom pôsobení ako aj v projektovej činnosti.

Abstrakt:

Autori diskutujú a poskytujú základné informácie o akademických esejách, ich kontexte a štruktúre v sociálnej práci. Zameriavajú sa na základné princípy použitia tohto formátu v akademickom písaní viac ako iné najčastejšie používané metódy (seminárne práce a atď.) Príspevok tiež poukazuje na hlavné body pri hodnotení a vypracovaní kvalitnej eseje.

Klíčová slova:

akademická esej, profesionální kompetence, sociální práce
Podobné články

Akademické články Identifikace rizik v rámci využití kompetenčního modelu ve vzdělávání sociálních pracovníků/ pracovnic v bakalářských oborech sociální práce
Akademické články Social Work Students’ Moral Judgement Competence
Akademické články Kompetence sociálního pracovníka: co učí školy a co vyžadují zaměstnavatelé
Akademické články Nezodpovězená otázka vztahu „pozorného srdce“ a „odbornosti“ v křesťansky zakotvené praxi sociální práce
Akademické články Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace