Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/3 - Současná politika státu a sociální práce »

Alois Křišťan, David Urban

Náboženské interpretace motivující k sociální práci


Medailon autora:

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. vede katedru praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se pastorální teologií a sociální prací.

Mgr. David Urban, Ph.D., vede katedru sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se teoriemi a metodami sociální práce a problematikou menšin.

Abstrakt:

Autoři článku předkládají výstupy z projektového šetření, realizovaného v rámci projektu GAČR č. 403/09/1113 s názvem „Výzkum náboženských interpretací motivujících k sociální práci“, jehož cílem bylo identifikovat různorodost křesťanské orientace pracovníků v sociálních službách a zkoumat souvislost této orientace s chápáním a realizací sociální práce. Cílem tohoto článku pak je prezentovat výše zmiňované identifikované různorodosti a souvislosti. V první části článku (Úvod a Popis projektu) popisujeme teoretická východiska pro naše výzkumné šetření, v další části pak prezentujeme výsledky výzkumu, které jsou roztříděny do pěti oblastí: „Snaha evangelizovat, Souvislost mezi vírou a sociální prací, Pojetí víry u pracovníků v sociálních službách, Pojetí člověka u pracovníků v sociálních službách, Pojetí Boha u pracovníků v sociálních službách.“ Data byla sebrána prostřednictvím kvalitativních rozhovorů s 19 pracovníky v sociálních službách z celé České republiky a z různých organizací (poskytujících různé sociální služby). Tito respondenti byli vybráni z předchozího pilotního šetření, kterého se zúčastnilo 35 respondentů. Ke kvalitativním rozhovorům byli pak z těchto 35 respondentů vybráni ti pracovníci, kteří se explicitně považovali za křesťany a ve sledovaných kritériích (věk, pohlaví, náboženská orientace, pojetí Boha, pojetí člověka, pojetí víry, výše dosaženého vzdělání, druh organizace) pokrývali co nejširší spektrum.

Klíčová slova:

náboženské interpretace, pojetí Boha, pojetí člověka, pojetí víry, sociální práce
Podobné články

Akademické články Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Akademické články Pojetí pachatele v sociální práci v České republice
Akademické články Koexistence rozdílných pojetí sociální práce uvnitř jednoho zařízení
Akademické články Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře
Akademické články Zodpovědnost za budoucnost učící se organizace Vesna jako hlavní motor působení v sociální sféře


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace