Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/1 - Deinstitucionalizace sociálních služeb »

Gabriela Lubelcová

Sociálne služby v SR – konceptuálne východiská, právny rámec a aplikačná prax


Medailon autora:

Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., pôsobí na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje kurzy sociológie sociálnych problémov, sociálnej politiky, mobilizácie ľudských zdrojov a manažmentu sociálnych služieb. Výskumne sa orientuje na problematiku intervencií do sociálnych problémov a sociálnych inovácií. V súčasnosti sa venuje najmä téme sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania a ich sociálnych predpokladov.

Abstrakt:

Článok sa venuje zhodnoteniu situácie v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Zameriava sa na tri oblasti. Prvou je téma konceptualizácie poskytovania sociálnej pomoci v sociálnych službách. Zvýznamňuje koncept sociálneho začleňovania a sociálneho fungovania ako aktuálne teoretické východiská pre výkon sociálnej práce v sociálnych službách. Následne sa venuje základným charakteristikám právneho rámca pre oblasť sociálnych služieb na Slovensku, kodifikovaných zákonom o sociálnym službách. Tretia časť článku je venovaná rozboru aplikačnej praxe a jeho hlavných problémov, ktoré sa koncentrujú najmä v otázkach udržateľného modelu financovania sociálnych služieb. V závere formuluje niektoré odporučenia pre oblasť poskytovania sociálnych služieb.

Klíčová slova:

sociální služby, sociální fungování, právní rámec, financování


m,l;;k

Podobné články

O čem se mluví Vyjádření k aktuálnímu dění v naší profesi
Inspirace Příklad participace uživatelů sociálních služeb na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce nebo statutárního města Olomouce
Akademické články Formální podpora rodičů s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků
Akademické články Recent Trends and Changes in Czech Social Services in the European Context: the Case of Childcare and Elderly Care
Akademické články Finanční řízení v organizacích sociálních služeb


Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace