Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/1 - Deinstitucionalizace sociálních služeb »

Michaela Jurtíková

Rodinné skupinové konference


Medailon autora:

Mgr. Michaela Jurtíková vystudovala obor sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době pracuje jako asistent na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci doktorský studijní program Pedagogika.

Abstrakt:

Studie je zaměřena na současný trend sociální práce s pachateli trestných činů, respektive juvenilních delikventů z hlediska rodinné skupinové konference, jež tvoří nedílnou součást restorativní justice. Autor se soustředí na definování rodinné skupinové konference a její vývoj, osoby zainteresované v jejím procesu – z pohledu oběti trestného činu i pachatele a jejich rodinných příslušníků. Následně autor prezentuje proces rodinné konference, jenž je složen z pěti úrovní: doporučení konference, příprava, konání konference, implementace plánu a přezkoumání plánu. V neposlední řadě nastiňuje problematiku rodinných konferencí v kontextu sociální práce.

Klíčová slova:

juvenilní delikvence, rodinná konference


m,l;;k

Podobné články

O čem se mluví Jiná sociální práce je možná
Akademické články Vybrané modely rodinnej terapie v kontexte posudzovania sociálneho rizika rodiny
O čem se mluví Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot
Akademické články Namibie v tísni aneb Poznatky ze stáže na jihu Afriky
Akademické články Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě


Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace