Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/2 - Společenská zakázka a naše odpovědnost »

Lenka Klimplová

Monitoring a analýza kvalifikačních potřeb ve Švédsku


Medailon autora:

Mgr. Lenka Klimplová, M.A., je postgraduální studentkou na katedře SPSP FSS MU v Brně. Zabývá se tématem nových sociálních rizik a rolí zaměstnavatelů. Podílí se na výzkumném projektu „Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU (monitoring a vyhodnocení potřeb)“.

Abstrakt:

Stať prezentuje metodiku monitoringu a analýzy kvalifikačních potřeb ve Švédsku, která je založená na dotazování zaměstnavatelů a sledování dalších sociálně-ekonomických proměnných. Právě monitoring a analýza kvalifikačních potřeb se jeví jako vhodný nástroj k redukci tzv. nových sociálních rizik ve sféře placené práce, především pak rizik spojených se vstupem na pracovní trh a rizik spojených s adekvátní kvalifikací pro uplatnění se na trhu práce.

Klíčová slova:

monitoring, analýza kvalifikačních potřeb, Švédsko
Podobné články

O čem se mluví Vyhodnocování potřeb dětí
Akademické články Role uživatele a zjišťování potřeb v procesu komunitního plánování sociálních služeb
Akademické články Role klienta při vytváření specifické zakázky sociální práce na místní úrovni
Akademické články Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí
Akademické články Some Components and Dynamics of School Social Work Practice in a North American Context


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace