Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/2 - Školská sociálna práca »

Michaela Skyba

Pôsobenie sociálneho pracovníka a sociálnej pracovníčky v školskom prostredí z pohľadu učiteľov a učitelek


Medailon autora:

Mgr. Michaela Skyba je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Výskumne aj publikačne sa venuje téme školskej sociálnej práce a sociálnej práci s deťmi so syndrómom CAN a ich rodinami.

Abstrakt:

Príspevok približuje prvotné zistenia z výskumu zameraného na identifikovanie faktorov determinujúcich zriadenie školskej sociálnej práce. Ide o prvý výskum, ktorý je realizovaný v spolupráci s Českou republikou, pričom úmyslom je v budúcnosti tieto výsledky komparovať. Výskumné zistenia ponúkajú prehľad o súčasnom nazeraní učiteľov/učiteliek na školskú sociálnu prácu a zároveň formulujú výzvy, ktoré sa ukazujú ako významné pre uvažovanie o zriadení novej pozície v súčasnej postmodernej spoločnosti.

Klíčová slova:

výzkumná zjištění, názory vyučujících, sociální práce ve škole
Podobné články

O čem se mluví Výzkum je, to co je, nikoliv vždy to, co by si metodolog přál
Inspirace Diskutujme, polemizujme, no pokúsme sa predovšetkým koncepčne riešiť profesiu sociálneho pracovníka v rezorte školstva
Inspirace Školský sociálny pracovník a súzvuk sociálnej intervencie
Fakta, dokumenty, legislativa Školská sociálna práca: analýza legislatívy Slovenskej a Českej republiky
O čem se mluví Sociální práce ve školství se musí šířit


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace