Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/2 - Školská sociálna práca »

Michaela Skyba

Pôsobenie sociálneho pracovníka a sociálnej pracovníčky v školskom prostredí z pohľadu učiteľov a učitelek


Medailon autora:

Mgr. Michaela Skyba je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Výskumne aj publikačne sa venuje téme školskej sociálnej práce a sociálnej práci s deťmi so syndrómom CAN a ich rodinami.

Abstrakt:

Príspevok približuje prvotné zistenia z výskumu zameraného na identifikovanie faktorov determinujúcich zriadenie školskej sociálnej práce. Ide o prvý výskum, ktorý je realizovaný v spolupráci s Českou republikou, pričom úmyslom je v budúcnosti tieto výsledky komparovať. Výskumné zistenia ponúkajú prehľad o súčasnom nazeraní učiteľov/učiteliek na školskú sociálnu prácu a zároveň formulujú výzvy, ktoré sa ukazujú ako významné pre uvažovanie o zriadení novej pozície v súčasnej postmodernej spoločnosti.

Klíčová slova:

výzkumná zjištění, názory vyučujících, sociální práce ve škole


m,l;;k

Podobné články

O čem se mluví Výzkum je, to co je, nikoliv vždy to, co by si metodolog přál
Inspirace Diskutujme, polemizujme, no pokúsme sa predovšetkým koncepčne riešiť profesiu sociálneho pracovníka v rezorte školstva
Inspirace Školský sociálny pracovník a súzvuk sociálnej intervencie
Fakta, dokumenty, legislativa Školská sociálna práca: analýza legislatívy Slovenskej a Českej republiky
Akademické články Some Components and Dynamics of School Social Work Practice in a North American Context


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace