Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/2 - Školská sociálna práca »

Miroslava Janoušková

„V trojím ohni“: Mocenský vztah sociálního pracovníka ke klientovi


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková absolvovala magisterská studia sociální práce a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době studuje doktorát tamtéž na sociologii a věnuje se výzkumu institucionálního vývoje péče o duševní zdraví. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s duševním onemocněním v organizaci Fokus.

Abstrakt:

Postmoderní přístupy v sociální práci zdůrazňují fakt, že uplatňování moci je neoddělitelnou součástí sociální práce. Tento text je příspěvkem do širší diskuse o roli a významu moci ve vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. Snaží se zdůraznit téma moci v sociální práci a nezbytnost její reflexe sociálními pracovníky. Soustřeďuje se na jednostranný mocenský vztah sociálního pracovníka vůči klientovi. Příspěvek zkoumá cíle sociálních pracovníků a mocenské prostředky, které využívají k jejich dosahování. Zároveň se zaměřuje na racionalizace, které sociální pracovníci využívají pro legitimizování svých cílů a prostředků. Teoretickými východisky jsou koncepty normalizace, pastýřské moci a znalostní moci Michela Foucaulta a symbolické moci Pierra Bourdieuho. Článek je teoreticko-empirického charakteru. Výzkum a sběr dat byl proveden mezi sociálními pracovníky, kteří pracují v organizacích poskytujících sociální služby pro děti a mládež.

Klíčová slova:

moc, symbolická moc, znalostní moc, normalizace, legitimace
Podobné články

Akademické články Paradigms of Social Work: Alternative Perspectives on Social Work Practice Theory


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace