Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/2 - Školská sociálna práca »

Petra Vašíčková

Pojetí pachatele v sociální práci v České republice


Medailon autora:

Mgr. et Bc. Petra Vašíčková vystudovala magisterský program v oboru sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a bakalářský program Sociální politiky a sociální práce na FSS MU v Brně. V současné době je studentkou doktorandského programu na Katedře Sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Zároveň také působí jako koordinátorka projektu Dopisování s vězni v Maltézské pomoci, o. p. s., a administrátorka v odborném časopise Sociální práce / Sociálná práca.

Abstrakt:

Článek předkládá přehled „pojetí pachatele“ jako různých interpretací o lidech páchajících trestnou činnost v rámci sociální práce uplatňované v České republice. Využívá k tomu fenomenologická východiska a pojmosloví definovaná Alfredem Schützem, která sledují jednotlivé interpretace jako přiřazování významů k jednotlivým prvkům konstrukce sociální reality. U jednotlivých pojetí jsou sledovány tyto kategorie: „autor pojetí“, „nositel pojetí“, „subjekt“, „objekt pojetí“, „relevance“, „horizont situace“ a „způsob porozumění“, přitom je pozornost zaměřena na pojetí institucionalizovaná a deklarovaná. Celý článek se snaží inspirovat k reflexi a uvědomění si vlivů a okolností praxe sociální práce ve vztahu k pachatelům trestných činů. Zároveň nabízí přehled současné institucionalizované sociální práce s pachateli v České republice.

Klíčová slova:

fenomenologie, Alfred Schütz, pojetí pachatele, sociální práce


m,l;;k

Podobné články

Akademické články Náboženské interpretace motivující k sociální práci
Akademické články Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Akademické články Koexistence rozdílných pojetí sociální práce uvnitř jednoho zařízení
Akademické články Rodina mezi systémem a domovem
Fakta, dokumenty, legislativa Expertiza z výzkumů dalších příčin domácího násilí


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace