Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/2 - Školská sociálna práca »

Kvetoslava Repková

Inštitucionalizácia dobrovoľníckych príležitostí pre staršie osoby


Medailon autora:

Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., pôsobí na Inštitúte pre výskum práce a rodiny ako vedecko-výskumná pracovníčka, zároveň je vysokoškolskou učiteľkou na FF PU v Prešove. Výskumne sa venuje otázkam zdravotného postihnutia, dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby a aktívneho starnutia. Zastupuje Slovensko vo viacerých európskych inštitúciách a vedeckých sieťach.

Abstrakt:

Článok sa venuje problematike inštitucionalizácie dobrovoľníckych príležitostí pre staršie osoby. Autorka vychádza z predpokladu, že starší ľudia čelia v rámci formálnych dobrovoľníckych vzťahov istým znevýhodneniam (bariéram), ktoré by mali pomáhať prekonávať dobrovoľnícke centrá (DC) ako svojbytné organizácie na vrchole infraštrukturálnej podpory dobrovoľníctva. Na základe svojho pilotného prieskumu autorka zistila, že zástupkyne DC uznávajú systémové a organizačné znevýhodnenia (bariéry) starších ľudí, ktoré im v kombináciami s určitými vekovo podmienenými osobitosťami pre dobrovoľnícku prácu sťažujú prístup k dobrovoľníckym príležitostiam. Uvedené poznanie však DC doposiaľ rutinne (v zmysle programovo) nepremietajú do svojej práce, podpora starších dobrovoľníkov je skôr epizodická, často ako výsledok nezámernej činnosti, teda nie je inštitucionalizovaná. V rámci diskusie autorka porovnáva svoje vlastné zistenia so zisteniami iných autorov a zamýšľa sa nad potenciálnymi dôsledkami podceňovania manažovaného dobrovoľníctva rastúcej skupiny starších ľudí, a to najmä v sektore dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby, ktorý používa ako príklad dobrovoľníckeho angažovania seniorov.

Klíčová slova:

institucionalizace, dlouhodobá péče, dobrovolnické příležitosti, dobrovolnická centra, znevýhodnění


m,l;;k

Podobné články

Akademické články Social Workers in Schools
O čem se mluví Role sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu domácí hospicové péče
O čem se mluví Význam zahradní terapie a bariéry, které brání jejímu rozvoji
O čem se mluví Stárnutí, rodina a sdílená péče pohledem sociálního antropologa
Akademické články Obce a jejich participace při poskytování péče o seniory se sníženou soběstačností. Aktivní hráč, nebo přihlížející?


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace