Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/4 - Občanská společnost a sociální práce »

Jindřich Šrajer, Blanka Chocová

Vybraná problematika etiky sociální práce s rodinou


Medailon autora:

Doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., pracuje na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce na TF JU v Českých Budějovicích. Věnuje se teologicko-etickým otázkám a křesťanské sociální etice.

Mgr. Blanka Chocová je interní doktorandka doktorského studijního programu Teologická antropologie a etika na TF JU v Českých Budějovicích.

Abstrakt:

Článek reflektuje, na základě vybraných charakteristik situace současné rodiny, otázku etiky v sociální práci s rodinou. Zdůrazňuje podmíněnost eticky požadované kvality praxe v této oblasti sociální práce nárokem kladeným na sociálního pracovníka, resp. na jeho schopnost komplexního a fundovaného zhodnocení tíživé životní situace klienta (rodiny), v kontextu společenských vlivů a očekávání, nevyjímaje z toho podporu rozvoje jejich pozitivního potenciálu a dlouhodobých perspektiv.

Klíčová slova:

etika, komplexnost, manželství, rodina, sociální práce, sociální pracovník, výchova, rodiče, děti
Podobné články

O čem se mluví Současný stav neohrožuje ani tak rodiny jako samotnou existenci společnosti
Akademické články Etika a požadavek komplexnosti v sociální práci
Akademické články Applying Approaches from Moral Philosophy, Especially Virtue Ethics, When Facing Ethical Dilemmas in Social Work
O čem se mluví Péče o nejmenší. Boření mýtů
Fakta, dokumenty, legislativa Spory rodičů o děti – velký problém a příčina znevýhodnění dětí


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace