Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/1 - Sociální práce a nezaměstnaní »

Michal Panáček, Eva Žiaková

Kyberšikana – závažný sociálně patologický jev v současné populaci dospívajících v České republice a na Slovensku


Medailon autora:

PhDr. Michal Panáček absolvoval rigorózní řízení na Katedře psychologie a aplikovaných sociálních věd FF OU. V roce 2012 se stal vítězem soutěže studentských vědeckých prací „BENES AWARD 2012“ pořádané Masarykovou českou sociologickou společností, sekcí sociální patologie. V současné době studuje doktorandské studium na Katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košicích. 

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. je vedoucí Katedry sociální práce na Filozofické fakultě University P. J. Šafárika v Košicích. V oblasti pedagogické se orientuje na aplikaci psychologických přístupů do teorií sociální práce, zabývá se psychologií osobnosti, sociální psychologií a psychopatologií. V oblasti vědecké se zabývá problematikou smyslu života v sociálně ohrožených skupinách.

Abstrakt:

Předkládaný příspěvek představuje problematiku sociálních deviací ve formě kyberšikany v české a slovenské společnosti ve vztahu k rozvoji informačních a komunikačních technologií. Uvádí pojmy vztažné ke kyberšikaně jako je kybernetický prostor - prostředí, v němž kyberšikana probíhá. Dále představuje virtuální identitu a její tvorbu ve vztahu ke kyberšikaně a také virtuální komunikaci a v souvislosti s ní rizikovou komunikaci. Riziková komunikace vede k účasti dospívajících na kyberšikaně. Závěr studie je věnován charakteristice kyberšikany a základním výsledkům výzkumu kyberšikany mezi českými a slovenskými dospívajícími, kterých se 30% stalo protagonisty kyberšikany.

Klíčová slova:

kyberšikana, informační technologie, komunikační technologie, dospívání, kyberprostor, psychosomatické poruchy
Podobné články

O čem se mluví Děti a internet – pohled z praxe kurátorky pro děti a mládež
Akademické články Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
O čem se mluví Bezpečnost dětí na internetu
O čem se mluví Kyberšikana. Pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty
Akademické články Podiel sociálnej práce na prekonaní dôsledkov nezamestnanosti


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace