Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/2 - Sociální práce a chudoba rodin s dětmi »

Jiří Frýbert, Alena Pařízková

Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu


Medailon autora:

PhDr. Jiří Frýbert pracuje od října 2006 v plzeňském občanském sdružení Ulice – Agentura sociální práce jako terénní sociální pracovník. Od září 2009 působí též jako vedoucí terénního programu. Věnuje se práci s problémovými uživateli drog, osobám pracujícím v sexbyznysu a lidem ze sociálně vyloučeného prostředí.

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity. Ve své disertační práci se věnovala výzkumu životních drah českých migrujících ve Velké Británii. Výzkumně se zaměřuje především na otázky migrací, nerovností a genderu.

Abstrakt:

Neziskové organizace, které definují v projektech cílovou skupinu, tak velice často činí na základě etnicity klientů. Pro značné množství organizací jsou tak jejich klienti primárně definováni jako Romové. Cílem textu je konfrontovat perspektivu institucí, kdy až příliš často dochází k automatickému kategorizování lidí na základě určitých znaků, s pohledem samotných klientů a definicí jejich vlastní identity. Zajímá nás tedy to, zda klienti vidí samy sebe tak, jak je vidíme my. Z pohledu toho, zda jsou, či nejsou Romové. Během let 2009 a 2010 jsme prováděli průzkum mezi klienty naší organizace (terénní program pro uživatele drog a osoby živící se prostitucí), kdy jsme se formou anketního dotazování ptali na jejich subjektivní pohled na sebe samé. Získali jsme přes 400 odpovědí, které ukazují na složitost a nejednoznačnost celé problematiky. Definice klienta na základě určitých, stereotypně užívaných fyziognomických znaků nemusí být, a často nebývá, v souladu s jeho vlastní identitou.

Klíčová slova:

sociální práce, identita, etnicita, Rom, barva pleti, indiference
Podobné články

Inspirace Nominace Sociálního pracovníka roku 2019
O čem se mluví Profesní identita budoucích sociálních pracovníků jako tekutý písek v rukách vzdělavatelů
Akademické články Role hodnot v identitě sociální práce
Akademické články Institucionalizace sociální práce a sebezkušenost sociálních pracovnic
Inspirace O atmosféře strachu v sociální práci


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace