Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/2 - Sociální práce a chudoba rodin s dětmi »

Katarína Kohútová

Kvalita života nezamestnaných mladých ľudí


Medailon autora:

Mgr. Katarína Kohútová je internou študentkou doktorandského študijného programu Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte univerzity Palackého v Olomouci.

Abstrakt:

Predkladaný príspevok je zameraný na skúmanie kvality života nezamestnaných mladých ľudí. Nezamestnanosť mladých je v súčasnosti veľmi aktuálnym nielen slovenským, ale i celosvetovým problémom. Príspevok je koncipovaný ako v teoretickej, tak i v empirickej rovine. V rámci teoretickej roviny sa zaoberá dôsledkami nezamestnanosti z hľadiska ekonomickej a sociálnej situácie, ďalej zmenami v zdravotnom stave, v rodinnom živote, vo vnímaní času, ako i zmenou spoločenského statusu. Teoretická časť sa špecificky venuje dôsledkom nezamestnanosti v období mladej dospelosti. Cieľom empirickej časti je identifikovať a popísať rozdiely v kvalite života zamestnaných a nezamestnaných mladých ľudí. Kvalita života je identifikovaná Dotazníkom kvality života Svetovej zdravotníckej organizácie WHOQOL-BREF.

Klíčová slova:

nezaměstnanost, kvalita života, mladá dospělost, WHOQOL-BREF
Podobné články

Akademické články Príspevok ku skúmaniu rovnováhy pracovného a mimopracovného života
Akademické články Jak staří lidé vnímají konec života?
Akademické články Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Akademické články Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory
Akademické články Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace