Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/3 - Sociální práce a soudobá společnost »

Roman Baláž

Možnosti dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky


Medailon autora:

Mgr. Roman Baláž vystudoval sociální práci a žurnalistiku na FSS MU, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu sociální práce. Byl sociálním pracovníkem a vedoucím osobní asistence v Oblastní charitě Znojmo a poté v Oblastní charitě Uherské Hradiště. Vedl Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji a posléze působil jako metodik integračních center provozovaných Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. V současnosti je odborným pracovníkem Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci při FSS MU a zabývá se vztahy na pracovištích v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky.

Abstrakt:

Tato teoretická přehledová stať reaguje na současné diskuse o institucionalizaci sociální práce v ČR. V literatuře lze vystopovat dva základní typy institucionalizace: moderní profesionalizaci a postmoderní institucionalizaci. Oba pohledy rozdílně pojímají oborové zájmy sociální práce i možné způsoby jejich dosahování v organizacích. Stať si klade za cíl zodpovědět otázku: „Jak mohou podle relevantní literatury sociální pracovníci dosáhnout vybraného prvku oborových zájmů sociální práce v jejich zaměstnavatelských organizacích?“ Vybraným prvkem oborových zájmů bylo dosažení odborné svobody. Text přináší zjištění, že sociální pracovníci mohou svých zájmů dosáhnout prostřednictvím: kolektivního vyjednávání, lobbingem, manažery podporovanou participací na rozhodování, zastupováním organizace v sítích a uplatněním individuálních strategií v rámci řádu organizace.

Klíčová slova:

sociální práce, institucionalizace, profesionalizace, zájem, odborná svoboda, prosazování, vyjednávání
Podobné články

Akademické články Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce
O čem se mluví Profesní komora: otázky, které jitří spory
O čem se mluví Etické kódexy sociálnej práce
O čem se mluví Profesionální sociální pracovník v současné společnosti
O čem se mluví Informace o stavu připravovaného profesního zákona


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace