Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/3 - Sociální práce a soudobá společnost »

Vladislava Vondrová

Digitální exkluze: dimenze sociální exkluze v informační společnosti


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Vladislava Vondrová vystudovala sociální antropologii a následně obory Sociální politika a sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je doktorskou studentkou sociální práce tamtéž. Zabývá se sociálním vyloučením, sociální prací s dospívajícími a mladými dospělými a vlivem aspektů postmoderní společnosti na sociální práci. Od roku 2008 působí v brněnských nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež na různých pozicích. Zapojuje se do projektů a vytváří projekty, které cílí na mladé dospělé.

Abstrakt:

Stať je příspěvkem k diskusi současných diskurzů v sociální práci z perspektivy konceptu informační společnosti. Na informatizaci společnosti je nahlíženo jako na jeden z charakteristických procesů postmoderního světa. Téma tohoto textu nahlížím z ekologické perspektivy, která mi nabízí vhodnou paralelu. Otázkou, na kterou si klade za cíl stať odpovědět, zní: Jaké potřeby vyplývají z digitální exkluze pro sociální práci? K odpovědi postupuji skrze rozbor jednotlivých dimenzí sociální exkluze, obohacených o rozměry digitální – tedy nabízím úvahy o tom, jak se informační a komunikační technologie spolu s digitalizací řady procesů promítají do tradičních dimenzí sociálního vyloučení a jak mohou ovlivňovat již zažívané sociální vyloučení v jednotlivých dimenzích. V závěru přináším přehled oblastí, o kterých se domnívám, že by se jimi měla sociální práce v soudobé společnosti zabývat ve vztahu k sobě samé tak, aby mohla následně adekvátně a s větší jistotou podporovat své klienty ve zvládání nároků soudobé společnosti.

Klíčová slova:

sociální vyloučení, informační společnost, digital divide, digitální exkluze, sociální práce, zvládání, sociální fungování
Podobné články

Akademické články Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Akademické články Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny
Akademické články Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na prevenci sociálních patologií v praxi – České Budějovice
Akademické články Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním postižením
Akademické články Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace