Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/1 - Sociální práce a sociální služby »

Markéta Elichová, Anna Sýkorová

Kompetence sociálního pracovníka: co učí školy a co vyžadují zaměstnavatelé


Medailon autora:

Mgr. Markéta Elichová, Ph.D., odborná asistentka na Katedře psychologie, charitativní práce a etiky na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se profesně věnuje sociální práci, dále se zabývá interkulturním a globálním rozvojovým vzděláváním a arteterapií.

Mgr. Anna Sýkorová, doktorská studentka Teologické fakulty Jihočeské univerzity, zajímající se o alternativní a augmentativní komunikaci a nové metody práce s lidmi duševním onemocněním, dobrovolnice v neziskových organizacích pracujících s lidmi s duševním onemocněním a s lidmi s mentálním postižením, autorka projektu „Kultura i pro Tebe“, zpřístupňující kulturní aktivity lidem s duševním onemocněním z Českých Budějovic.

Abstrakt:

Článek se zabývá diskrepancí mezi dovednostmi a znalostmi absolventů škol sociální práce a požadavky zaměstnavatelů na trhu práce. Kvalifikační požadavky jsou nahlíženy skrze zákon o sociálních službách, Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP a z hlediska praktických kompetencí sociálního pracovníka. S těmito teoretickými podklady jsou srovnávána data získaná analýzou inzerátů. Inzeráty na pozici sociální pracovník jsou podrobeny obsahové analýze a zjištěná data jsou srovnána s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci. Práce se zabývá zjištěnými rozdíly a snaží se najít odpovědi na otázku, jaké absolventy vyžaduje současný trh práce a jak se liší od reálných absolventů škol sociální práce.

Klíčová slova:

sociální pracovník, absolvent, kompetence, vzdělávání, požadavky zaměstnavatelů, trh práce
Podobné články

Akademické články Identifikace rizik v rámci využití kompetenčního modelu ve vzdělávání sociálních pracovníků/ pracovnic v bakalářských oborech sociální práce
Akademické články Interkulturní kompetence jako faktor kulturně kompetentní praxe v sociální práci
Akademické články Dobrovolnictví jako nástroj profesionálního vedení zdravotně sociálních projektů v Africe
Akademické články Sociální pracovník v oblasti komunitní péče o duševní zdraví a jeho potřeby vzdělávání
O čem se mluví Akreditační proces musí reflektovat potřeby praxe


Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace