Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/1 - Sociální práce a sociální služby »

Michaela Lukešová

Interkulturní kompetence jako faktor kulturně kompetentní praxe v sociální práci


Medailon autora:

Mgr. Michaela Lukešová v současné době působí jako akademický pracovník na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a specializuje se na sociální práci se zřetelem na sociokulturní diverzitu.

Abstrakt:

Studie je zaměřena na současný trend sociální práce s lidmi sociokulturně odlišnými se zaměřením na interkulturní kompetence sociálních pracovníků. Autor se soustřeďuje na definování interkulturní kompetence, její vývoj a klíčové komponenty kompetencí, kterými by měl sociální pracovník disponovat v rámci kulturně kompetentní praxe. Následně autor prezentuje kritéria komunikační vhodnosti, efektivnosti a přizpůsobivosti jež mohou sloužit jako hodnotící měřítka interkulturně kompetentního jednání.

Klíčová slova:

interkulturní sociální pracovník, interkulturní kompetence, interkulturní poradenství
Podobné články

Akademické články Kompetence sociálního pracovníka: co učí školy a co vyžadují zaměstnavatelé
O čem se mluví Model „občan radí občanovi“ u nás už neexistuje
Akademické články Identifikace rizik v rámci využití kompetenčního modelu ve vzdělávání sociálních pracovníků/ pracovnic v bakalářských oborech sociální práce
Akademické články Akademické argumentačné eseje v sociálnej práci a ich kontext a štruktúra
Akademické články Social Work Students’ Moral Judgement Competence


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace