Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/2 - Pracovní podmínky sociální práce »

Radka Janebová, Marcela Hudečková, Romana Zapadlová, Jana Musilová

Příběhy sociálních pracovnic a pracovníků, kteří nemlčeli – Způsoby řešení dilemat


Medailon autora:

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice v Občanském sdružení Salinger v projektu Triangl, který se věnuje sanaci rodiny. Zabývá se etikou rozhodování v sociální práci a genderovými aspekty sociální práce.

Mgr. Marcela Hudečková pracuje jako sociální pracovnice a koordinátorka Dětského krizového centra v rámci činnosti Poradny pro oběti násilí a trestné činnosti ADRA v Hradci Králové.

Mgr. Romana Zapadlová pracuje jako sociální pracovnice na oddělení koncepcí a sociální péče Magistrátu města Hradec Králové.

Bc. Jana Musilová pracuje jako vedoucí referátu sociální péče na Úřadu městské části Praha 10.

Abstrakt:

Cílem článku je popsat konkrétní způsoby řešení dilematu sociálních pracovníků, kteří se rozhodli dilema mezi subjektivně vnímanou potřebou prosazovat práva klientů a mocenskými tlaky ze strany zadavatele řešit volbou prosazování práv klientů. Zároveň chceme ukázat, jaké důsledky měla tato volba pro jejich další profesní fungování. K dosažení cíle jsme zvolily kvalitativní výzkumnou strategii s využitím polostrukturovaných interview. Z našeho výzkumu vyplývá, že situace sociálních pracovnic v České republice se vyznačuje nejistotou a vydíratelností. Lze sice nalézt příklady sociálních pracovnic, které nemlčely a pokusily se prosazovat práva svých klientů skrze takové způsoby, jako jsou vyjednávání se zadavatelem, jednání s nadřízeným orgánem, veřejná kritika zadavatele, otevřená vzpoura vůči zadavateli či tajné prosazení „morálního ideálu“, ale tyto strategie se jeví jako značně rizikové. Ti, kteří se nenechají zastrašit výhrůžkami zadavatelů, mohou na svou „statečnost“ doplatit a přijít o zaměstnání, nebo dokonce ohrozit svou vlastní organizaci, která nemusí obdržet dotace.

Klíčová slova:

sociální práce, práva klientů, prosazování práv klientů, dilemata, způsoby řešení dilemat
Podobné články

Akademické články Příběhy sociálních pracovnic a pracovníků, kteří nemlčeli – Popis prožívaných dilemat
Akademické články Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí
Akademické články Ethical Challenges in Humanitarian Assistance
Akademické články Možnosti dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky
Inspirace Uplatnění svéprávnosti lidí s postižením jako úkol sociální práce


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace