Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/4 - Klinická sociální práce »

Ginka Mehandzhiyska

Klinická supervize v gerontologické sociální práci: reflexe praxe v Bulharsku


Medailon autora:

Doc. Ginka Mehandzhiyska, Ph.D., přednáší na Sofijské univerzitě Klimenta Ochridského v Bulharsku kurzy, jako například Metody sociální práce, Supervize v sociální práci, Gerontologická sociální práce. Zabývá se aplikovanou výzkumnou prací v oblasti metodik sociálních služeb a gerontologické sociální práce. Je členkou Bulharské asociace pro vzdělávání v oblasti sociální práce a také členkou redakční rady bulharského e-časopisu Sociální práce.

Abstrakt:

V článku jsou sděleny a analyzovány zkušenosti z aktuálního obrazu klinické supervize v gerontologické sociální práci v Bulharsku a její reflexe. Po stručném teoretickém přehledu je komentována klinická kompetence gerontologických sociálních pracovníků a potíže v jejich praxi. V této souvislosti je interpretována specifická podpora, kterou poskytují určité formy a přístupy supervize. Analýza je ilustrována příklady ze supervizních sezení sociálních pracovníků. Podle autorčiných závěrů jsou odborná identita sociálních pracovníků a rozporuplný praktický statut multidisciplinarity těmi hlavními aktuálními problémy, před kterými stojí supervizoři v gerontologické sociální práci v Bulharsku.

Klíčová slova:

supervize, gerontologie, sociální práce, multidisciplinarita
Podobné články

O čem se mluví Východiska a oborové i mezioborové souvztažnosti sociální ekonomiky či podnikání v kontextu sociální práce
O čem se mluví Rodiče zdravotně postižených dětí zažívají místo euforie z příchodu dítěte stres z častých vyšetření a obavy z budoucnosti. Pomoci má mezioborová spolupráce odborníků
Akademické články Supervize jako nástroj v prevenci syndromu vyhoření
O čem se mluví Vyjádření České asociace streetwork k článku Děti bez budoucnosti, Respekt 6/2020
O čem se mluví Společná supervize pracovníků sociálně aktivizační služby a OSPOD


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace