Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/4 - Klinická sociální práce »

Oldřich Müller

Význam expresivně-formativních intervencí u seniorů s demencí v rezidenční péči


Medailon autora:

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci se specializací na speciálněpedagogickou gerontagogiku, speciální pedagogiku osob s psychickými poruchami a expresivní terapie. Působí také jako terapeut v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem Hrubá Voda.

Abstrakt:

Článek je zaměřen na výsledky projektů realizovaných v letech 2013–2014 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci specifického vysokoškolského výzkumu. Tyto projekty byly prováděny výzkumným týmem vedeným profesorem Milanem Valentou, formálně rozděleným podle předmětů výzkumu do jednotlivých segmentů. V daném článku je popsán především výstup segmentu B, který se zabýval expresivně-formativními přístupy ke klientům, kterými byli senioři s demencí (se zvláštním důrazem na atroficko-degenerativní a ischemické demence) v rezidenční péči.

Klíčová slova:

expresivně-formativní intervence, osoba seniorského věku, závislost na péči, atroficko-degenerativní demence, diagnostický nástroj, diagnostická hodnota, procesuální efektivita
Podobné články

O čem se mluví Podpora rodinných příslušníků pečujících o člověka s demencí
Inspirace Překážky a bariéry rozvoje neformální péče v oblasti sociální práce
Akademické články Sonda do problematiky pracovní integrace pečujících osob s využitím případové studie
O čem se mluví Online závislosti
Akademické články Nedostatečná definice pojmu „hodnota“ jako zásadní problém etiky sociální práce


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace