Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/5 - Moc a bezmoc v práci s klientem »

Jiřina Víravová

Souvislosti a fakta o týraných a zanedbávaných dětech z diagnostického ústavu


Medailon autora:

PhDr. Jiřina Víravová, Ph.D., absolvovala studijní obor Učitelství na speciálních školách na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně působila v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze 2. Několik let externě přednášela problematiku vědních disciplín etopedie, psychopedie a somatopedie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Je lektorkou akreditovaných vzdělávacích programů MPSV a působí jako pedagogický pracovník ve Věznici Jiřice.

Abstrakt:

Text seznamuje s koncepcí a výstupy výzkumného šetření zaměřeného na problematiku dětí ohrožovaných týráním a zanedbáváním. Jádro výzkumu bylo založeno na studiu životních trajektorií ohrožovaných dětí. Důraz byl kladen na důsledný rozbor informací o rodinném prostředí, v němž tyto děti vyrůstaly. Záměrem výzkumu byla detekce signifikantních vztahů mezi výskytem týrání a zanedbávání dětí a jejich rodinným prostředím. Přednostně byly zkoumány jednotlivé znaky rodin, v nichž prokazatelně docházelo k ohrožování dětí. Tyto znaky byly pomocí statistické analýzy dále zpracovávány a uváděny do vztahů také s jinými jevy. Vyhodnocením získaných dat byla učiněna taková zjištění, která obecně předpokládaná očekávání o „ohrožujících rodinách“ z části překonala.

Klíčová slova:

dítě, rodina, ohrožování, fyzické týrání, psychické týrání, zanedbávání, diagnostický ústav
Podobné články

Inspirace Domácí násilí nebo EAN? Sociální kontext týrání seniorů
Akademické články Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie
Akademické články Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci?
O čem se mluví Fungujeme jako svépomocné skupiny a vše se odehrává přirozeně, zespodu
Inspirace Václav Šubert: průkopník charitativní a diakonické práce


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace