Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/5 - Moc a bezmoc v práci s klientem »

Jiřina Víravová

Souvislosti a fakta o týraných a zanedbávaných dětech z diagnostického ústavu


Medailon autora:

PhDr. Jiřina Víravová, Ph.D., absolvovala studijní obor Učitelství na speciálních školách na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně působila v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze 2. Několik let externě přednášela problematiku vědních disciplín etopedie, psychopedie a somatopedie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Je lektorkou akreditovaných vzdělávacích programů MPSV a působí jako pedagogický pracovník ve Věznici Jiřice.

Abstrakt:

Text seznamuje s koncepcí a výstupy výzkumného šetření zaměřeného na problematiku dětí ohrožovaných týráním a zanedbáváním. Jádro výzkumu bylo založeno na studiu životních trajektorií ohrožovaných dětí. Důraz byl kladen na důsledný rozbor informací o rodinném prostředí, v němž tyto děti vyrůstaly. Záměrem výzkumu byla detekce signifikantních vztahů mezi výskytem týrání a zanedbávání dětí a jejich rodinným prostředím. Přednostně byly zkoumány jednotlivé znaky rodin, v nichž prokazatelně docházelo k ohrožování dětí. Tyto znaky byly pomocí statistické analýzy dále zpracovávány a uváděny do vztahů také s jinými jevy. Vyhodnocením získaných dat byla učiněna taková zjištění, která obecně předpokládaná očekávání o „ohrožujících rodinách“ z části překonala.

Klíčová slova:

dítě, rodina, ohrožování, fyzické týrání, psychické týrání, zanedbávání, diagnostický ústav
Podobné články

Akademické články Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie
Akademické články Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci?
O čem se mluví Fungujeme jako svépomocné skupiny a vše se odehrává přirozeně, zespodu
Inspirace Václav Šubert: průkopník charitativní a diakonické práce
Akademické články Význam expresivně-formativních intervencí u seniorů s demencí v rezidenční péči


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace