Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/5 - Moc a bezmoc v práci s klientem »

Martin Stanoev

Bezdomovci jako nositelé stigmatu a příjemci pomoci


Medailon autora:

Mgr. Martin Stanoev, Ph.D., pracuje v Centru empirických výzkumů na Fakultě veřejných politik SU v Opavě, kde se zabývá výzkumem sociálního vyloučení. Deset let pracoval jako sociální kurátor v Brně. Vedle problematiky bezdomovectví se zaměřuje na problematiku drogové závislosti a sociální pedagogiku. Vyučuje sociální práci a metody výzkumu.

Abstrakt:

Článek analyzuje současnou situaci v sociální práci s bezdomovci v ČR a navrhuje vhodné postupy pro sociální práci s touto cílovou skupinou. Vychází z reflexe praxe sociální práce i teoretických a empirických studií bezdomovectví. Teoretickým východiskem je koncept stigmatu E. Goffmana. Článek se zabývá problematikou případové práce v kontextu strukturálních podmínek této činnosti. Autor chápe skupinu bezdomovců jako skupinu „marginálních mezi marginálními“.

Klíčová slova:

bezdomovectví, stigma, sebereflexivní metodologie, společenská smlouva, sociální práce
Podobné články

O čem se mluví Výzkum je, to co je, nikoliv vždy to, co by si metodolog přál
Akademické články Násilí v procesech marginalizace žen v oblasti poskytování placených sexuálních služeb
Akademické články Harmonizace práce a rodiny a role zaměstnavatelů? Teoretická východiska
O čem se mluví Sociální služby v kontextu hodnocení zdravotního stavu bezdomovců
O čem se mluví Fokus Praha o mediálních výrocích o lidech se zkušeností s duševním onemocněním


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace