Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/5 - Moc a bezmoc v práci s klientem »

Aneta Hašková, Kateřina Pomklová

Sociální pracovníci a pracovnice na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a lesbické biologické matky


Medailon autora:

Mgr. Aneta Hašková vystudovala obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. V současné době je doktorskou studentkou sociální práce tamtéž. Zabývá se sociální prací s rodinou a projektovým řízením. Téma disertační práce je příbuzenská péče prarodičů z pozice sociálních pracovníků v České republice. Při studiu je aktivní ve vysokoškolské samosprávě. Od roku 2014 působí v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s., jako ředitelka a vedoucí tlumočnické služby.

Mgr. Kateřina Pomklová vystudovala obor Sociálně zdravotní a geriatrická péče na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity a obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií rovněž při Ostravské univerzitě. Tématem její diplomové práce bylo Dilema sociálních pracovníků při úpravě péče o děti lesbických biologických matek. Od roku 2006 pracuje na sociálním odboru jako sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2008 se stala členkou výboru spolku C-M-T při klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Abstrakt:

V obecném povědomí naší společnosti panují zakořeněné představy, že lidé s homosexuální orientací, ať se již jedná o muže, či ženu, nejsou vhodní pro výchovu dětí. Mezi nejčastější argumenty patří negativní dopady na děti, které pramení z homosexuální orientace rodičů. V předkládaném článku s využitím kvalitativní výzkumné strategie je zodpovězena výzkumná otázka: Jaké zkušenosti mají sociální pracovníci a pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí při svěřování dětí lesbickým biologickým matkám? Ze zkušeností těchto sociálních pracovníků vyplynulo, že jim chybí informace k této problematice, což je motivuje k jinému postupu, a navíc, v situaci, kdy mají moc nad těmito klienty, se cítí bezmocní.

Klíčová slova:

oddělení sociálně-právní ochrany dětí, rozchod, homoparentalita, lesbické rodičovství, zakotvená teorie
Podobné články

Akademické články Príčiny a dopady konštruktov rodičovstva (materstva a otcovstva) u pracovníčok a pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí: príklad Veľkej Británie, Kanady a Izraela
Akademické články Formální podpora rodičů s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků
O čem se mluví Vyhodnocování potřeb dětí
O čem se mluví Rodina, ochrana dětí a dilema jednoho ministerstva
O čem se mluví Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace