Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/3 - Podniková sociální práce »

Blanka Plasová

Harmonizace práce a rodiny a role zaměstnavatelů? Teoretická východiska


Medailon autora:

Mgr. Blanka Plasová je studentkou postgraduálního studia oboru sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde také působí při Institutu pro výzkum integrace a reprodukce společnosti.

Abstrakt:

V rámci této stati budou vyvozena možná vysvětlení role zaměstnavatelů v oblasti řešení problematiky nerovnováhy pracovního a rodinného života zaměstnaných rodičů s dětmi, která nabízí na tomto poli koncept governance a koncept společenské zodpovědnosti firem. Legitimitu výběru těchto teoretických východisek spatřuji především v tom, že se oba koncepty zaměřují na interakci aktérů v rámci poskytování sociálních služeb a dalších benefitů, přičemž se jejich hypotézy a očekávání do určité míry přibližují. Pokouším se tedy najít určité společné, ale i odlišné rysy a očekávání týkající se chování a role zaměstnavatelů v oblasti harmonizace práce a rodiny. V článku se nejdříve zaměřuji na hlavní aspekty problematiky nerovnováhy mezi pracovním a rodinným životem v ČR s ohledem na role nejdůležitějších aktérů (tedy rodiny, zaměstnavatelů a státu). Následně jsou popsány hlavní charakteristiky jak konceptu governance, tak konceptu společenské zodpovědnosti firem a nabídnuta možná vysvětlení a očekávání ohledně chování a role zaměstnavatelů v dané oblasti. Na závěr diskutuji jejich společná i rozdílná stanoviska a připomínám i možná omezení jejich logiky.

Klíčová slova:

zaměstnavatelé, harmonizace práce a rodiny, governance, společenská zodpovědnost firem


m,l;;k

Podobné články

Akademické články Návrat nezaměstnaných rodičů po rodičovské dovolené na trh práce v ostravském regionu
Akademické články Bezdomovci jako nositelé stigmatu a příjemci pomoci
Akademické články Od uklízečky až po generálního ředitele: genderové režimy v pracovní organizaci
Inspirace Na obcích II. a III. typu lze realizovat terénní sociální práci a není třeba tvrdit, že to nejde
Akademické články The Mainstreaming of Integration Governance and Social Work in the Local Integration of Immigrants


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace