Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/3 - Podniková sociální práce »

Kateřina Machovcová

Od uklízečky až po generálního ředitele: genderové režimy v pracovní organizaci


Medailon autora:

Mgr. Kateřina Machovcová studuje doktorský studijní program sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se především problematikou rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnání.

Abstrakt:

Podniky jsou často chápány jako genderově neutrální prostředí, poskytující zdánlivě rovné šance ženám i mužům. V článku je přijímáno porozumění genderovanosti sociálních struktur vycházející z prací Sandry Harding a Joan Acker a je použito s cílem identifikovat genderové režimy vybrané pracovní organizace. Provedená kvalitativní studie zahrnuje vybrané aspekty personální politiky a firemní kultury a analyzuje je z hlediska genderu. Jedná se o: obecné nároky a organizaci pracoviště, hierarchické uspořádání pracovního prostředí, mechanismy náboru a výběru zaměstnaných, způsoby hodnocení a neformální komunikaci. Po uvedení příkladů zjištěných v rámci případové studie jsou v závěru textu formulována možná doporučení pro zaměstnavatele, kteří se rozhodli uplatňovat principy rovných příležitostí.

Klíčová slova:

gender, zaměstnavatelé, genderová struktura organizace, re/produkce genderových vztahů
Podobné články

Akademické články Feministické proudy v sociální práci ve vztahu k možnosti redefinovat genderové role v české společnosti
Akademické články Harmonizace práce a rodiny a role zaměstnavatelů? Teoretická východiska
Akademické články Dobrovolnictví v hospicích
Akademické články Child Protection and Gender-Based Violence: How to Prevent the Risk of Secondary Victimization
Akademické články Identita a kultura organizace. Vyhledávání a přijímání zaměstnanců Charity s ohledem na její identitu


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace