Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/3 - Podniková sociální práce »

Josef Gohori, Yoko Hosoe, Jan Sýkora

Vliv systému unit care na sociální síť klientů v seniorském věku


Medailon autora:

Mgr. et Bc. Josef Gohori absolvoval obor japanologie na FF UK, kde se věnoval otázce stárnutí japonské společnosti. V současnosti stipendista japonské vlády.

Prof. Yoko Hosoe, M.A., je profesorkou na Joetsu University of Education. Specializuje se na otázky péče o seniory ve východní Asii.

Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D., je vedoucím oboru japonská studia FF UK. Specializuje se na intelektuální dějiny Japonska a moderní japonskou společnost.

Abstrakt:

Tato studie přináší základní výsledky výzkumu zaměřeného na sociální síť japonských seniorů v zařízení sociální péče. V úvodu představíme aktuální stav stárnoucí japonské populace s důrazem na systém sociální péče. V dalším kroku se zaměříme na systém unit care, který má za cíl zlepšit kvalitu života klientů pečovatelských zařízení i obsah péče samotné. V řadě ukazatelů, jako jsou velikost sociální sítě, frekvence kontaktů, kvalita sociálních vazeb etc., se systém unit care ukázal jako efektivnější než klasické pečovatelské instituce, nicméně ani zde není možné zcela zabránit výskytu určitého stupně sociální izolace seniorů. Kromě modelu unit care jsme jako prevenci vzniku restrikce sociální sítě detekovali následující faktory: pohlaví (ženy mají bohatší sítě a vyšší frekvenci kontaktů než muži), prostředí (sociální sítě seniorů ve venkovském prostředí jsou bohatší než u jejich protějšků ve městech), rodinný stav (rodina se ukázala být zdrojem členů sociálního konvoje). Výsledky výzkumu navíc dokazují, že je třeba brát v úvahu i specifika konkrétní společnosti – v tomto případě japonské, kde je péče o seniory tradičně úkolem rodiny, respektive nejstaršího syna, a rodinné vazby, byť vykazující určitý stupeň závislosti, jsou základem sociální sítě seniorů.

Klíčová slova:

senior, sociální síť, Japonsko, system unit care
Podobné články

Akademické články The Perception of the Care Work and Its Importance: A Pilot Study
Akademické články Exploring Social Work in Area of Social Services in Slovakia – a Qualitative Study
Akademické články The Concept of Self-Care, Work Engagement, and Burnout Syndrome among Slovak Social Workers
Akademické články A Double-Edged Tool: the Czech Care Allowance from the Perspective of Family Caregivers‘ Situation
Akademické články „Kdyby neproběhla reforma, tak bychom fond nezřizovali“: finanční pomoc na úrovni obcí jako reakce na sociální reformu. Proměny obcí jako lokálních sociálních systémů


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace