Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/6 - Sociální práce a násilí na ženách »

Milada Lázničková, Veronika Plachá

Zkušenosti žen, které prožily domácí násilí, se zaměřením na vnímání pomoci od pomáhajících profesí


Medailon autora:

Bc. et Bc. Milada Lázničková, DiS., pracuje jako sociální pracovnice v Poradně pro ženy a dívky v nestátní neziskové organizaci Centrum naděje a pomoci v Brně, kde se setkává s oblastí ženských traumat. V současnosti studuje navazující magisterský obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity kombinovanou formou. Nyní je ve výcviku Gestalt psychoterapie.

Mgr. Veronika Plachá pracuje jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studuje doktorské studium pedagogické psychologie, v rámci výzkumu se věnuje tématu smrti ve školním kontextu. Dále se zabývá hlubinným přístupem k práci se sny.

Abstrakt:

Příspěvek propojuje životní zkušenosti tří žen, které prožily domácí násilí s analytickým výkladem pohádky Modrovous dle C. P. Estés. Z pohledu hlubinné psychologie je postava Modrovouse, násilného děsivého partnera, zástupcem vnitřního postoje ženy, který vede k podvolení se násilí a setrvání v nezdravém vztahu. V realitě je pak umocněna postavou agresora. Dále v příběhu vystupují sestry a bratři oběti, kteří hlavní postavu posilují. Ti zastupují složky osobnosti, které povzbuzují k hledání řešení, pomoci. V realitě pak mohou být ztělesněni v pomáhajících profesionálech. Ve všech třech životních příbězích jsou těmito sestrami zejména pracovníci intervenčního centra. Všechny tři vypravěčky jsou klientkami Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Českých Budějovicích.

Klíčová slova:

domácí násilí, zkušenosti žen, hlubinná psychologie, vnitřní dravec, pomáhající pracovníci
Podobné články

Akademické články Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci?
Akademické články Mateřství žen s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků: Bezmoc, ale čí?
Akademické články Domestic Violence against Men in Partner Relationships – A Social Work Perspective
Inspirace Případy matek na útěku sociální pracovnice intervenčního centra
Akademické články The Professional Readiness of Hospice and Palliative Care Workers for Accompanying Dying People


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace