Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/2 - Uprchlíci a sociální práce »

Martina Žáková, Daniela Strýčková

Reflektovanie sociálnej práce sociálnymi pracovníkmi pracujúcimi s azylantmi a s cudzincami, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana


Medailon autora:

Doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., pracuje ako docentka na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2002 sa venuje problematike utečenectva a sociálnej práci so žiadateľmi o azyl a azylantmi. Má praktické skúsenosti s prácou s cudzincami na rozvojovom projekte v Phnom Penhe v Kambodži a v Kwale v Keni.

Mgr. Daniela Strýčková je študentkou 3. ročníka dennej formy doktorandského štúdia na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Abstrakt:

Sociálna práca s azylantmi a cudzincami s poskytnutou doplnkovou ochranou je novším poľom sociálnej práce na Slovensku. Sociálna práca v tejto oblasti je poskytovaná prostredníctvom sociálnych pracovníkov pracujúcich pre dve mimovládne organizácie. Cieľom tohto výskumu bolo zistiť, ako sociálni pracovníci pracujúci s azylantmi a s cudzincami s poskytnutou doplnkovou ochranou reflektujú svoju prácu. Zamerali sme sa aj na to, ako sociálni pracovníci reflektujú svoju pracovnú náplň, čo vo svojej práci považujú za najdôležitejšie a čo je v ich práci problémové. Použili sme kvalitatívnu výskumnú stratégiu. Uskutočnili sme polo-štrukturované rozhovory so sociálnymi pracovníkmi. Všetci respondenti mali ukončené minimálne bakalárske vzdelanie. Väčšina sociálnych pracovníkov z tohoto poľa sociálnej práce na Slovensku bola súčasťou tohoto výskumu. Získané dáta sme zapísali metódou doslovnej transkripcie. Následne boli dáta kódované použitím programu Atlas.ti a kategorizované pomocou otvoreného kódovania. Zistenia opisujú, ako sociálni pracovníci vidia svoju prácu, svoje úlohy a poskytované služby, v čom vidia základ svojej profesie.

Klíčová slova:

azyl, doplnková ochrana, azylant, Slovensko, reflektivita


m,l;;k

Podobné články

Inspirace Liga za ľudské práva presadzuje transparentnú a zodpovednú migračnú politiku
Inspirace Máme, alebo nemáme na Slovensku funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia?
Inspirace Krízová poradňa pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch
O čem se mluví Rodina, ochrana dětí a dilema jednoho ministerstva
Inspirace SIMI poskytuje bezplatné poradenství cizincům a podporuje vzájemné soužití


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace