Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/3 - Sociální práce, zdraví a životní styl »

Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů – téma pro sociální práci?


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková je interní doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity, ve své disertační práci se věnuje tématu Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech. Dále je studentkou kombinované formy doktorského studia v oboru Klinická psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je také stipendistkou města Ostravy.

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve výuce a výzkumu se věnuje komunitní sociální práci a sociální práci s rodinou. Pravidelně publikuje v české i zahraniční odborné literatuře.

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS., je interní doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala obory Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá genderovými předsudky a stereotypy v praxi sociální práce a genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků.

Abstrakt:

Ambicí autorek je prostřednictvím výsledků realizované přehledové studie na témata zdraví obyvatel a obyvatelek azylových domů a jejich přístupu ke zdravotním službám vnést tuto problematiku do oblasti zájmu sociální práce. Svou pozornost zaměřily autorky především na fyzické a psychické zdraví osob v azylových domech, zdraví žen z azylových domů a možnosti využívání zdravotnických služeb osobami žijícími v azylových domech. Autorky chtějí upozornit na potřebu tvorby komplexní podkladové analýzy v oblasti zdraví obyvatel azylových domů v České republice pro účely rozvoje sociální práce a sociálních služeb určených této cílové skupině.

Klíčová slova:

azylový dům, bezdomovectví, sociální práce, zdraví, zdravotní služby
Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Objektivní posouzení zdravotní situace – přání otcem myšlenky?
O čem se mluví Sociální služby v kontextu hodnocení zdravotního stavu bezdomovců
Akademické články Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi
Inspirace Vznikla mapa služeb pro lidi bez domova
Inspirace Prevence nadváhy je součástí zdravého životního stylu lidí na vozíku


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace