Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Milada Martinková, Eva Biedermanová

Šetření problematiky zadlužování a exekucí v České republice se zaměřením na osoby seniorského věku


Medailon autora:

PhDr. Milada Martinková, CSc., je výzkumnou pracovnicí v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Zabývá se dlouhodobě oběťmi trestné činnosti a problematikou různých sociálně patologických jevů.

Mgr. Eva Biedermanová pracuje jako výzkumná pracovnice v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci od roku 2009, jejím zaměřením je penologie. V současné době se věnuje především problematice stárnoucí vězeňské populace.

Abstrakt:

Cílem příspěvku je shrnout dostupné aktuální poznatky o exekucích vůči seniorům. Při zpracování textu byla použita odborná literatura, poznatky získané ze studia oficiálních dokumentů týkajících se exekucí – především vládních a právních dokumentů, analýza statistických dat vybraných relevantních institucí a vybraných dluhových poraden. Zjištění ukazují, že senioři často podceňují hrozící rizika při svém zadlužování. Z provedeného šetření vyplynula potřeba hlouběji zkoumat problematiku zadlužování seniorů s cílem zajistit více informací pro poskytnutí cílenější a účinnější prevence.

Klíčová slova:

senioři, dluhy, exekuce, dluhové poradny
Podobné články

O čem se mluví Nová data o exekucích zatím nebudou. Exekutorská komora se postavila proti
O čem se mluví V Česku vznikl Institut prevence a řešení předlužení. Povede jej Radek Hábl, autor Mapy exekucí
O čem se mluví V „boji o děti“ se bez legislativních změn neobejdeme
O čem se mluví Aliance proti dluhům vítá snížení odměn pro advokáty u menších sporů
O čem se mluví Poslanci v noci na dnešek schválili změny týkající se exekucí a insolvencí


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace