Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/6 - Sociální práce a neformální péče »

Radana Kroutilová Nováková, Soňa Kinská

Využívání příspěvku na péči romskými příjemci v kontextu diskuse o zneužívání této dávky


Medailon autora:

Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D., vystudovala učitelství sociálních a zdravotních
předmětů pro střední odborné školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
V roce 2009 ukončila tamtéž doktorský studijní program v oboru Antropologie. Od roku 2008
působí jako asistent Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně.

Mgr. Soňa Kinská vystudovala sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Pracuje jako sociální pracovník oddělení příspěvku na péči kontaktního
pracoviště Úřadu práce České republiky. Příspěvkem na péči se zabývá od jeho vzniku, tedy
od roku 2007. V sociální oblasti se pohybuje od roku 1995, kdy se začala věnovat také romským
příjemcům dávek.

Abstrakt:

Autorky v předkládané studii mapují využívání příspěvku na péči romskými příjemci v kontextu diskuse o zneužívání této dávky. Vychází přitom z dílčích výsledků kvantitativního výzkumu, který realizovaly v letech 2014–2015 technikou dotazníkového šetření. Výzkumný soubor tvořily všechny osoby romského etnika, které pobíraly v daném období příspěvek na péči od místního kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky. Z výsledků vyplynulo, že Romové z příspěvku hradí především věci, které se zajištěním péče přímo nesouvisí, jako je nákup potravin, léků, oblečení, ale také úhrada za nájem bytu nebo výdaje za pohonné hmoty. Z úkonů, které se přímo vážou na zajištění péče, využívají donášku/dovoz nákupů, doprovod/dovoz k lékaři a za kulturou nebo jinými volnočasovými aktivitami. V závěru studie kladou autorky zjištěné výsledky do souvislostí s výzkumy zaměřenými na využívání příspěvku majoritní populací.

Klíčová slova:

příspěvek na péči, romské etnikum, využívání příspěvku, kvantitativní výzkum, dotazník
Podobné články

Akademické články Jak si žijí „samoživy“ (?): spokojenost s bydlením pohledem samoživitelek
Akademické články Pracovní podmínky výkonu sociální práce v rámci agendy příspěvku na péči
O čem se mluví Kulatý stůl propojil medicínské a sociální podmínky dialyzovaných v ČR
Akademické články Aplikace teorií sociální práce na příkladu dobré praxe Salesiánského střediska mládeže – Domu dětí a mládeže České Budějovice
Fakta, dokumenty, legislativa Antiopresivní přístupy v sociální práci s rodinami


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace