Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/6 - Sociální práce a neformální péče »

Petr Vojtíšek

Sociální pracovníci o profesionalizaci sociální práce v ČR


Medailon autora:

PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.,  je absolventem Katedry sociální práce FF UK, kde působí jako odborný
asistent. Od roku 2006 působí ve vedoucích pozicích v sociálních službách a svůj profesní zájem
obrací k oblasti managementu v sociální práci a sociální politice. Od roku 2010 vede soukromou
praxi jako lektor a konzultant v oblasti řízení a vedení sociálních institucí a projektů.

Abstrakt:

Článek přináší přehled o vnímání sociální práce v ČR samotnými sociálními pracovníky. Je výstupem ze série diskusních setkání se sociálními pracovníky a dalšími profesionály, kteří v sociální práci působí (vzdělavatelé, zástupci samospráv apod.). Sociální práce je stále vnímána na pomezí profesionální činnosti a svébytné profese, a právě i pohled na tuto hranici je předmětem zájmu tohoto textu. Článek přináší přehled názorů sociálních pracovníků a jejich zkušenosti s vnímáním profese jinými profesionály i laiky, dále definuje nástroje pro zvýšení prestiže profese sociální práce a věnuje se otázkám kolem profesního zákona a profesního sdružování. Díky řadě diskusí se sociálními pracovníky máme další významný zdroj informací o stavu profese sociální práce.

Klíčová slova:

sociální práce, profese, profesní komora, multidisciplinární tým, vzdělávání
Podobné články

O čem se mluví Komora jen zvýší skupinové sobectví v sociální práci
O čem se mluví Otevřený dopis tří organizací sdružujících sociální pracovníky: Komoru potřebujeme a chceme
O čem se mluví Informace o stavu připravovaného profesního zákona
Akademické články Sociální aspekty přechodu studentů ze vzdělávání do zaměstnání
Fakta, dokumenty, legislativa Sociální pracovník v souladu s platnou legislativou


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace