Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Ředitel/ka střediska Židovské obce v Praze

Druh: nabízím práci

Popis:

Komplexní domácí péče Ezra - nestátní zdravotnické zařízení a registrovaná sociální služba Osobní asistence

POŽADAVKY:

 • vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v sociální nebo zdravotnické oblasti
 • odpovídající pracovní zkušenosti, z toho alespoň 5 let na manažerské pozici podmínkou
 • orientace v problematice a znalost legislativy v oblasti zdravotnictví a sociální práce
 • zkušenosti z oblasti projektového řízení
 • velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti
 • strategické myšlení
 • flexibilita
 • schopnost vést tým a pracovat v něm
 • vztah k judaismu a povědomí o holocaust trauma
 • kladný vztah k seniorům
 • pokročilá znalost práce na PC
 • aktivní znalost anglického jazyka

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu a telefon, e-mail a vlastnoruční podpis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (zejména manažerské), odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • motivační dopis
 • poskytnutí referencí
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • aktuální fotografii

Přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 15.2.2013 na adresu: VŘ – EZRA, Židovská obec v Praze - sekretariát, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.


Kontaktní e-mail: vesela@kehilaprag.cz
Další informace: http://
Datum zveřejnění: 14.1.2013

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander
obalka
Mohou neuro...
B. Sahakian...
obalka
Zítra je...
Tobi Katze
obalka
Citlivý pomocník
Ilse Sand
obalka
Komplexy
Erel Shalit

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace