Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Vedoucí denního stacionáře (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:

Ruka pro život – občanské sdružení vypisuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI ČÁSTÍ ÚVAZKU POVĚŘENÉHO VEDENÍM DENNÍHO STACIONÁŘE S PŘEDPOKLÁDANÝM NÁSTUPEM IHNED.

NÁPLŇ PRÁCE PRACOVNÍKA PŘÍMÉ PÉČE:
 
- podpora a péče o osoby se středně těžkým až těžkým stupněm kombinovaného postižení a s autistickými rysy,
- zabezečení náplně služby Denního stacionáře dle zákona č.108/2006 Sb., pomoc při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele (osobní hygiena, oblékání, stravování, udržování čistoty),
- nácvik jednoduchých denních činností uživatele, podpora soběstačnosti uživatele,
- zprostředkování kontaktu uživatele se společenským prostředím, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů uživatele, posilování životní aktivizace uživatele, uspokojování psychosociálních potřeb uživatele, pomoc při manipulaci s přístroji, pomůckami,
- vedení požadované evidence a dokumentace o práci s uživatelem na úrovni pracovníka přímé péče,
- individuální plánování.
 
NÁPLŇ PRÁCE PRACOVNÍKA POVĚŘENÉHO VEDENÍM DENNÍHO STACIONÁŘE:
 
- vedení malého týmu pracovníků přímé péče (personální zabezpečení služby, vedení týmových a individuálních porad, pravidelné hodnocení atd.)
- odpovědnost za program Denního stacionáře, za průběh individuálního plánování, vykazování služeb a stravy v aplikaci eQuip,
- spolupráce na aktualizaci metodik, vnitřních směrnic a dokumentů Standardů kvality sociálních služeb,
- prezentace organizace, příprava a realizace prodejních výstav, akcí pro rodinné příslušníky,
- zaškolování nových pracovníků, vedení stážistů a praktikantů.
.
POŽADUJEME:
 
- vzdělání dle zákona č.108/2006 Sb. § 110(4) (minimálně vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální politiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost),
- praxi v oblasti ambulantních sociálních služeb alespoň dva roky, výhodou zkušenost s vedením pracovního týmu,
- loajalitu s organizací, jejími cíli a posláním, zachovávání dobrého jména organizace,
- kultivované a příjemné vystupování, sebeovládání, pružnost v myšlení a jednání,
-  odolnost vůči psychické zátěži a stresu, vysoká míra koncentrace a schopnost dělit pozornost,
- výborná znalost práce na PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome – Sdílené dokumenty Google),
- znalost Standardů kvality sociálních služeb a schopnost spolupráce při jejich aktualizacích,
- dobrý zdravotní stav (podpora uživatelů na vozíku, přesun na vozík, asistence na toaletě),
- schopnost plánování času, motivování lidí, práce v týmu i vysoká míra samostatnosti,
- kreativita, potenciál v oblasti manuální zručnosti, náměty pro náplň pracovních terapií, předmětů dárkového charakteru, nabídka dalších akcí (sportovní, kulturní, společenské),
- schopnost samostatně vést skupinu uživatelů s různým stupněm postižení, schopnost samostatně připravit a realizovat dopolední program pro svou skupinu,
- bezúhonnost, právní způsobilost, spolehlivost, schopnost přijmout zodpovědnost,
- vztah k cílové skupině a citlivost k potřebám uživatelů, výhodou praxe v oblasti sociálních služeb s cílovou skupinou, v práci s lidmi s autistickými rysy,
- výhodou hudební nadání (hra na vlastní hudební nástroj), prvky dramaterapie, ergoterapie,
- výhodou zkušenost se samostatným individuálním plánováním a prací s aplikací eQuip.
 
NABÍZÍME:
 
- nástup ihned, pracoviště v Praze,
- pracovní smlouvu na dobu určitou do 28. 2. 2014 s možností prodloužení,
- stabilní zázemí organizace poskytující sociální služby od října roku 2008,
- směny dle potřeb stacionáře (provoz stacionáře 7:00 – 16:00hod),
- zajímavou práci v malém týmu, možnost realizovat vlastní nápady,
- péči o osobní a kvalifikační růst, odborný rozvoj a celoživotní vzdělávání,
- mzdu a odměny odpovídající pracovní pozici, bonusový 5. týden dovolené, příspěvek na oběd od smluvního dodavatele.
Průběh výběrového řízení
.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ bude 3 kolové:
 
1. analýza motivačních dopisů a CV, 
2. vstupní dotazník, prezentace vypracovaného projektu dle zaslaných instrukcí a osobní rozhovor vytipovaných uchazečů s pracovníky organizace,
3. aktivní účast vytipovaných uchazečů v běžném provozu denního stacionáře (jeden den seznámení s provozem, druhý den realizace připravené činnosti v prostorách denního stacionáře) 
 
Podmínky pro zařazení do 2. kola výběrového řízení:
 
- strukturovaný životopis (dosažené vzdělání, praxe v oboru – pozice a délka praxe),
- motivační dopis (proč Vás zajímá uvedená pozice, co můžete organizaci nabídnout) v rozsahu minimálně sto slov.
 
O postupu do 2. kola budou uchazeči vyrozuměni e-mailem a budou jim zaslány instrukce k vypracování projektu, který bude prezentován v rámci osobního pohovoru. Informace k projektu budou zaslány pouze těm uchazečům o pracovní pozici, kteří naplní požadavky organizace (vzdělání, praxe v oboru, strukturovaný životopis, motivační dopis) do dvou pracovních dnů od obdržení přihlášky k výběrovému řízení.
 
Podmínky pro pozvání na osobní pohovor:
 
Rozhovor vytipovaných uchazečů s pracovníky organizace, proběhne v prostorách Denního stacionáře Rajmonova, o termínu konání 3. kola budou vybraní uchazeči informováni alespoň dva pracovní dny předem. 
Občanské sdružení si vyhrazuje právo neobsadit pozici v případě, že nenajde v rámci výběrového řízení vhodného kandidáta.
 
Požadované materiály (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete na email: vyberove.rizeni@rukaprozivot.cz, do předmětu uveďte „Pracovník pověřen vedením“
 
Kontaktní osoba:
Ludmila Svobodová
vedoucí sociálních služeb a sociální pracovnice
telefon: 734 584 021


Datum zveřejnění: 10.4.2013

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace