Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Veřejný opatrovník (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 13 – Úřad městské části Praha 13 zastoupené tajemníkem Úřadu městské části Praha 13 vyhlašuje dne 12. 12. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa Veřejný opatrovník v odboru sociální péče (úředník/úřednice)

Sjednaný druh práce: výkon veřejného opatrovnictví, zajišťování odborných a specializovaných agend veřejného opatrovníka v odboru sociální péče Městské části Praha 13, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 9 dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, katalogu prací NV č. 399/2017 Sb. v platném znění a NV č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů : a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, c) způsobilost k právním úkonům, d) bezúhonnost.

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou další dovednosti, schopnosti
 • zkouška odborné způsobilosti na úseku veřejného opatrovnictví výhodou
 • znalost zákona č. 89/2012 Občanský zákoník, 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • praxe v obdobné pozici výhodou
 • zkušenosti z oblasti státní správy a samosprávy výhodou
 • schopnost jednat s lidmi
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • vysoká odolnost proti stresu
 • komunikativnost a kreativita
 • ochota dále se vzdělávat
 • schopnost týmové práce
 • spolehlivost, časová flexibilita, empatie

Benefity:

 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • 6 dní pracovního volna při krátkodobých zdrav. potížích (tzv. sick days)
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • stabilita zaměstnání 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • telefonický kontakt
 • datum a podpis. 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních,
 • originál (případně originálně úředně ověřenou kopii) výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • originálně úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu: Úřad městské části Praha 13 odbor –kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5 obálku označit slovy: „Výběrové řízení – OSP veřejný opatrovník“.

Kontakt: 235 011 236, 235 011 237 (p. Moravcová, p. Havelková). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. V Praze dne 12. 12. 2018 Ing. Jaroslav Mareš v. r. tajemník Úřadu MČ Praha 13 Vyvěšeno: 12. 12. 2018 Sejmuto: 31. 12. 2018.


Kontaktní e-mail: moravcovaj@p13.mepnet.cz
Další informace: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-verejny-opatrovnik-2.html
Datum zveřejnění: 17.12.2018

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...
obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace