Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Vedoucí oddělení sociální práce (Benešov)

Druh: nabízím práci

Popis:
 
Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, na pozici vedoucí/ho oddělení sociální práce a sociálních služeb, zařazeného do Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov.
 
Splnění předpokladu:
 • osoba, která je st. občanem ČR, (cizí st. občan s trvalým pobytem v ČR)
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům /plně svéprávná/
 • je bezúhonná a ovládá jednací jazyk
 • Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, zaměřeném na splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka v souladu s §110 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, o sociálních službách
 • znalost problematiky sociálních služeb a sociální práce
 • schopnost vést kolektiv zaměstnanců
 • aktivní a zodpovědný přístup k práci
 • výborné komunikační dovednosti a zvládání stresové zátěže
 • znalost práce na PC
 • ochota dalšího vzdělávání v oboru
 • řidičský průkaz skupiny B 10. platová třída
 • katalog prací příloha k NV č.222/2010 Sb.

Přihlášky s požadovanými doklady osobně předejte do podatelny MěÚ nebo zašlete na adresu Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01, Benešov, nejpozději do 28. ledna 2019 do 13:00.

Uzavřenou obálku označte nápisem: „VŘ – OSVZ, vedoucí odd. sociální práce a sociálních služeb“.

Náležitosti přihlášky:

 • Jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad)
 • osvědčení podle § 9, odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.
 • a čestné prohlášení dle téhož zákona
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kon-taktní telefon, e-mail


Kontaktní e-mail: karesova@benesov-city.cz
Další informace: https://www.benesov-city.cz/dp/id_ktg=1863&p1=39518
Datum zveřejnění: 8.1.2019

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...
obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace